dinsdag, 2. februari 2021 - 21:57 Update: 02-02-2021 22:15

Maastricht UMC+ start onderzoek naar werking coronavaccin bij nierfalen

vaccin-spuit
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Maastricht

De werking van de COVID-19-vaccins op patiënten met immuunstoornissen, kanker of transplantatie worden in zes verschillende onderzoeksgroepen in Nederland onderzocht. Maastricht UMC+ coördineert het onderzoek naar de werking en bijwerking van coronavaccins bij mensen met ernstig gestoorde nierfunctie', zo heeft het ziekenhuis laten weten.

Kwetsbaar

'Nierpatiënten zijn zeer kwetsbaar voor COVID-19. Voor deze patiënten is het beschikbaar komen van een werkzaam en veilig vaccin van groot belang. Er zijn op dit moment verschillende COVID-19 vaccins in ontwikkeling en de resultaten zijn hoopgevend. 

Beperkt in onderzoek farmaceut meegenomen

In de onderzoeken die door de farmaceutische industrie met vaccins zijn uitgevoerd, zijn patiënten met ernstig nierfalen en patiënten na niertransplantatie die afweer onderdrukkende medicijnen gebruiken slechts heel beperkt meegenomen. 

Vaccinnaties minder effectief

De Onderzoeksleider Prof. Dr. Marc Hemmelder van Maastricht UMC+ geeft de noodzaak van het onderzoek aan: 'Belangrijk dat dit onderzoek gedaan wordt omdat juist bij dialyse- en niertransplantatiepatiënten vaccinaties minder effectief kunnen zijn. Het is voor de beoordeling van de toepasbaarheid van COVID-19 vaccins bij nierpatiënten van groot belang om kennis te vergaren over de werkzaamheid en veiligheid van vaccinatie in deze specifieke groepen.'

Lange termijn en bijwerkingen

In het vanuit het Maastricht UMC+ gecoördineerde onderzoek wordt de lange termijn werkzaamheid en bijwerkingen van vaccins onderzocht in een nationaal cohort van dialyse- en niertransplantatiepatiënten. Het andere onderdeel heeft als doel om de reactie van het immuunsysteem en het klinisch beloop na vaccinatie te onderzoeken bij patiënten met ernstig gestoorde nierfunctie, bij dialysepatiënten en bij  niertransplantatiepatiënten met verschillende afweer onderdrukkende medicijnen. De gegevens worden vergeleken met die van controles zonder nieraandoening.

Landelijk programma

Het onderzoek vanuit Maastricht is een onderdeel van zes, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, het RIVM en ZonMw opgezette onderzoeken naar het optimaliseren van COVID-19-vaccinatie bij kwetsbare groepen, waaronder patiënten met maligniteiten, immuunstoornissen en andere niet in reeds uitgevoerde studies geïdentificeerde patiëntenpopulaties. De recent  gestarte onderzoeksprojecten gaan kennis opleveren voor de patiënten en behandelaars en ondersteunen een optimale inzet van vaccins bij kwetsbare groepen.

Categorie:
Provincie: