dinsdag, 16. februari 2021 - 10:56 Update: 16-02-2021 20:12

Update 19.00: Wrakingsverzoek Viruswaarheid afgewezen, zitting gaat verder

politie-centrum-Den Bosch-avondklok
Foto: Archieffoto persburo Sander van Gils
Den Haag

De avondklok moet per direct worden opgeheven. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald in een zaak die was aangespannen door de stichting Viruswaarheid.

Stichting Viruswaarheid startte de prosedure tegen de Staat om de avondklok in Nederland buiten werking te stellen. Uitslag: De avondklok moet volgens de voorzieningsrechter per direct worden opgeheven.

Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag

Voor het invoeren van de avondklok is gebruik gemaakt van een bijzondere wet, de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg). Die wet biedt het kabinet de mogelijkheid om in zeer spoedeisende en buitengewone omstandigheden een avondklok in te stellen, zonder dat daarvoor eerst een wetgevingstraject – waarbij de Eerste en Tweede Kamer vooraf worden betrokken – moet worden doorlopen. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat bij de invoering van de avondklok geen sprake was van de bijzondere spoedeisendheid die nodig is om gebruik te kunnen maken van de Wbbbg. Dit blijkt uit het feit dat vóór de invoering van de avondklok al vaker over de mogelijkheid van een avondklok was gesproken.
De Wbbbg is dus ingezet terwijl er geen sprake was van een situatie waarvoor de wet is bedoeld, zoals bijvoorbeeld het geval is bij een dijkdoorbraak. Daarom is de inzet van deze wet om de avondklok in te stellen niet legitiem.

Inbreuk op rechten

De avondklok maakt een vergaande inbreuk op het recht op bewegingsvrijheid en de persoonlijke levenssfeer en beperkt (indirect) onder meer het recht op vrijheid van vergadering en betoging. Dit maakt een zeer zorgvuldig besluitvormingsproces nodig.

Hoger beroep 

De Nederlandse staat heeft een spoedappel ingesteld bij het gerechtshof Den Haag tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag van dinsdagmorgen waarin beslist is dat de avondklok moet vervallen. Dit was gevorderd door Stichting Viruswaarheid.nl.

De Staat heeft aan het gerechtshof gevraagd om de uitspraak van de voorzieningenrechter te schorsen in afwachting van de definitieve uitspraak in hoger beroep (een zogeheten schorsingsincident). Dat wil zeggen dat de Staat wil dat de avondklok gehandhaafd blijft totdat het Haagse gerechtshof een definitieve beslissing neemt over de vraag of de avondklok buiten werking gesteld moet worden.

Wraking Hof

Het verzoek om het schorsingsincident werd vanmiddag om 16.00 uur behandeld tijdens een fysieke zitting. Omdat viruswaarheid het niet eens was met het Hof en deze beticht van partijdigheid, heeft men deze gewraakt. 

Update 19.00 uur

De wrakingskamer heeft rond 19.00 uur het wrakingsverzoek afgewezen. Dit betekent daat de zitting weer wordt hervat met de oorspronkelijke rechters van het Gerechtshof. 

Categorie:
Provincie:
Tag(s):