zondag, 21. februari 2021 - 20:58

Vrijwilligers helpen overstekende padden

Gewone pad
Foto: Mark Zekhuis
Zeist

De paddentrek is weer begonnen. De komende maanden steken veel padden, kikkers en salamanders ’s avonds de straat over, op weg naar hun voortplantingswater. Paddenwerkgroep Zeist-Noord verzoekt bestuurders daarom om vanaf het invallen van de schemering rustig te rijden en goed uit te kijken. Meer aandacht voor de padden is hard nodig, want hun aantallen lopen zorgwekkend achteruit.

Het aantal gewone padden in Nederland is sinds 2008 zelfs gehalveerd, blijkt uit cijfers van onderzoeksinstantie RAVON. Dat is niet alleen slecht voor de padden, maar voor de hele natuur. Als veelvoorkomende soort speelt de pad namelijk een belangrijke rol spelen in de voedselketen. De oorzaak van de afname is nog niet duidelijk, maar ligt vermoedelijk in een combinatie van verlies van leefgebied, intensivering van de landbouw, landschapsversnippering door wegen, toenemende verkeersdrukte en klimaatverandering.

Er zijn in Zeist talloze locaties waar paddentrek plaatsvindt. Eigen oplettendheid is nodig, omdat er dikwijls geen waarschuwingsborden staan. Op wegen door de natuur, zoals de Woudenbergseweg, steken regelmatig padden over. Maar de diertjes gaan bijvoorbeeld ook woonwijken in, op weg naar die ene vijver waar ze zich elk jaar voortplanten. Vooral op vochtige, milde avonden en nachten gaan veel amfibieën aan de wandel.

De grootste bekende hotspots in Zeist zijn de Jagersingel, Lorentzlaan, Lindenlaan, Oude Arnhemseweg, Breullaan (rond het pannenkoekenhuis) en De Dreef. Op deze locaties zijn ’s avonds vrijwilligers actief om padden veilig de weg over te helpen. Die kunnen echter niet overal tegelijk zijn, dus ook hier is rustig rijden het devies.

Een lagere snelheid vergroot niet alleen de kans dat de bestuurder overstekende dieren op tijd ziet. Hardrijdende auto’s zijn ook gevaarlijk voor padden omdat zij door de luchtverplaatsing worden meegezogen. Dit risico begint bij ca. 40 km/u en neemt sterk toe bij hogere snelheden. Langzaam rijden maakt de overlevingskans van amfibieën dus een stuk groter.

Paddenwerkgroep Zeist-Noord kan nog goed vrijwilligers gebruiken. De werkgroep werkt niet met roosters maar via een app-groep, dus je kunt komen wanneer en hoelang je zelf wilt. Meer weten of aanmelden? Mail dan naar paddenwerkgroepzeistnoord@gmail.com

Categorie:
Provincie: