donderdag, 11. maart 2021 - 13:32 Update: 11-03-2021 13:38

Netbeheerders sporen honderden hennepkwekerijen op in 2020

Hennepplantage
Foto: Politie
Arnhem

In 2020 werden door netbeheerder Liander samen met de politie 587 hennepkwekerijen ontdekt waarbij sprake was van energiediefstal. Daarbij is 34,9 miljoen kilowattuur (kWh) illegaal stroom afgetapt. Dit is bijna net zoveel als jaarlijks door 10.000 huishoudens wordt verbruikt. Het aantal opgespoorde hennepkwekerijen in het verzorgingsgebied van Liander is iets lager dan het jaar daarvoor.

Door de situatie rond het coronavirus konden gemeenten en politie samen met Liander minder onderzoek doen en opsporingsacties organiseren. Liander benadrukt dat het melden van vermoedens van een hennepkwekerij onverminderd van belang is. Zo worden onveilige situaties en onnodige maatschappelijke kosten voorkomen.

Stedin

Netbeheerder Stedin stopte in 2020 samen met politie en gemeenten 425 illegale en brandgevaarlijke hennepkwekerijen in Zuid-Holland en Utrecht. Dat is minder dan een jaar eerder, toen waren het er 650. 

Brandgevaarlijk

Veel hennepkwekerijen maken gebruik van een illegale aansluiting op het elektriciteitsnet. Naast dat dit verboden is, zijn veel van deze aansluitingen ook amateuristisch aangelegd. Dit kan leiden tot zeer brandgevaarlijke en soms levensbedreigende situaties. Installaties die vaak wel tot 18 uur per dag aanstaan, hebben een grote kans op oververhitting met smeltende kabels, kortsluiting en elektrocutie tot gevolg. Zeker waar hennepkwekerijen in woonwijken zijn gevestigd worden omwonenden, die vaak van niks weten, in gevaar gebracht. Daarnaast kan energiediefstal leiden tot storingen waardoor de energielevering in gevaar komt.

 Melden blijft belangrijk

Het opsporen van energiediefstal heeft een hoge prioriteit. Liander werkt daarbij intensief samen met gemeenten en de politie. De maatregelen met betrekking tot corona zorgden ervoor dat afgelopen jaar minder gezamenlijke acties tegen hennepteelt konden worden uitgevoerd. In 2021 wil Liander de samenwerking met gemeenten en politie verder versterken. Door meer kennis te delen met elkaar en te sturen op gezamenlijke signalen, kunnen we met elkaar meer hennepkwekerijen opsporen. 

Categorie:
Provincie: