vrijdag, 26. maart 2021 - 9:48 Update: 26-03-2021 10:14

OM seponeert zaak tegen beveiligers Thierry Baudet

beveiligers-auto-uitstappen
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Den Bosch

De zaak die een man had aangespannen tegen twee beveiligers van Thierry Baudet is door het Openbaar Ministerie (OM) geseponeerd. Dit meldt het OM vrijdag.

Man aangehouden door beveiligers

Door de man was vorig jaar aangifte gedaan tegen de mannen, die hem tijdens een flyer-actie in Den Bosch aanhielden en enige tijd vasthielden. Volgens het OM hebben de beveiligers zich weliswaar schuldig gemaakt aan strafbare feiten, maar ze worden niet voor de rechter gebracht.

Flyeractie Den Bosch

Op zaterdag 6 juni 2020 was Thierry Baudet van Forum voor Democratie aanwezig op de Parade in Den Bosch. De partijleider was daar met anderen voor een flyer-actie en de opname van een promotiefilmpje. Op de locatie was ook een man aanwezig. Hij leek op ludieke wijze te willen actievoeren door rond te lopen met een doos met daarop de tekst “oud papier hier svp”, waarin omstanders dan de flyers konden achterlaten.

Aanhouding

Beveiligers die door Baudet waren ingehuurd, hebben die middag geprobeerd om te man weg te laten gaan. Zij wisten niet en konden op dat moment ook niet goed inschatten wat de man van plan was. Op enig moment dachten zij dat de man ook richting Baudet wilde gaan, waarna zij hem hebben aangehouden op verdenking van bedreiging van de politicus. 

Op knieën gedwongen

Vervolgens hebben de twee beveiligers de man vastgepakt, op de knieën gedwongen en zijn armen op de rug gedraaid. De politie werd door de beveiligers gebeld vanwege deze aanhouding op heterdaad. Het duurde echter langere tijd voordat de politie ter plaatse kon zijn en daarom mocht de man vervolgens vertrekken van de beveiligers. Op 10 juni deed hij aangifte van openlijke geweldpleging en wederrechtelijke vrijheidsberoving tegen de beveiligers.

Beoordeling

In het onderzoek dat volgde is door de politie uitgebreid met betrokkenen en getuigen gesproken. Het dossier van de zaak is beoordeeld door het OM. Volgens de officier van justitie was er sprake van een onrechtmatige aanhouding: “Nergens is uit gebleken dat de aangever dreigend was of er dreiging van hem uit ging richting Baudet.” 

Pijn en letsel aan knie

De twee beveiligers hadden de man dus niet via deze “burger-aanhouding” op de knieën mogen dwingen. Een actie waarbij de aangever pijn en letsel aan zijn knie heeft overgehouden. Na de aanhouding hebben de beveiligers de aangever enige tijd onrechtmatig van zijn vrijheid beroofd in een portiek op de Parade. De officier van justitie: “Dit achten wij echter niet strafbaar, omdat de beveiligers uitgingen van een terechte aanhouding vanwege een dreiging. Wij concluderen dat beide beveiligers wel strafrechtelijk verantwoordelijk zijn voor het aan het slachtoffer toegebrachte pijn en letsel. Volgens ons is dan ook sprake van openlijke geweldpleging of mishandeling door de beveiligers.”

Beslissing

Hoewel er sprake is van een strafbaar feit, heeft het OM besloten om de twee beveiligers niet verder te vervolgen. Voordat deze beslissing werd genomen, heeft het OM gesproken met de aangever en beide beveiligers. Hun persoonlijke belangen bij wel of geen vervolging hebben wij nadrukkelijk meegewogen bij de beslissing: “Zowel de mogelijke schade bij aangever ten gevolge van het letsel, alsmede de gevolgen van een strafzaak en eventuele veroordeling voor het bedrijf en het werk van de beide beveiligers, hebben een rol gespeeld. Bij ons is bekend dat aangever reeds een rechtszaak is begonnen om de schade vergoed te krijgen. Ook was voor hem erkenning belangrijk dat hij slachtoffer was en geen verdachte. Voor de beveiligers geldt dat zij geen of minder opdrachten hebben gekregen en het risico lopen hun vergunning kwijt te raken.” 

'Gevolgen al aanzienlijk'

Het OM heeft besloten om de zaak tegen beide beveiligers te seponeren met als toelichting dat “verdachten door feiten en gevolgen zijn getroffen”. Daarbij speelt ook mee dat zij beiden geen strafblad hebben en de gevolgen voor hen al aanzienlijk zijn.

Klachtprocedure bij Gerechtshof mogelijk 

De aangever heeft de mogelijkheid om, als hij het niet eens is met de deze beslissing, hierover een klacht in te dienen bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch.

Categorie:
Provincie: