maandag, 29. maart 2021 - 7:38

Persoonlijk welzijn vrijwel gelijk gebleven

Vrouw achter laptop
Foto: PX
Den Haag

Het persoonlijk welzijn van de Nederlandse bevolking is afgelopen jaar nauwelijks veranderd. In 2020 had 66,2 procent van de volwassenen een hoog persoonlijk welzijn. Dat is iets meer dan een jaar eerder; toen was dat 64,7 procent. De tevredenheid met het sociale leven is wel iets afgenomen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS van het onderzoek sociale samenhang en welzijn.

Voor dit onderzoek zijn 7 836 mensen ondervraagd. Het persoonlijk welzijn in 2020 is gebaseerd op een aantal onderliggende aspecten. Deze hebben onder andere betrekking op de tevredenheid met de financiële en werksituatie, gezondheid en sociale relaties, de woonomgeving, en het vertrouwen in de samenleving. Onderzochte personen geven zelf aan hoe zij scoren op deze onderliggende aspecten.

Aantal volwassenen met hoog welzijn nagenoeg onveranderd

Zowel het aandeel met een laag persoonlijk welzijn, als het percentage met een hoog welzijn is nauwelijks veranderd. Van de volwassen bevolking had 2,6 procent in 2020 een laag welzijn, met een rapportcijfer van 1 tot en met 4. Een jaar eerder was dat 2,8 procent. Met een score van 7 tot en met 10 had 66,2 procent van de Nederlandse volwassenen een hoog welzijn. In 2019 was dat 64,7 procent.

Meer mannen dan vrouwen hebben een hoog welzijnsniveau, en in de leeftijd tot 35 jaar is het welzijnsniveau iets hoger dan bij oudere leeftijdsgroepen. Sterker onderscheidend is opleidingsniveau. Van de lager opgeleiden heeft 55,1 procent een hoog welzijn. Dat loopt op tot 65,0 procent bij middelbaar opgeleiden en 76,1 procent bij hoger opgeleiden.

Tevredenheid met financiële situatie licht verbeterd

Bij de onderliggende aspecten van het persoonlijk welzijn is de trend wisselend. Zo is de tevredenheid met de financiële situatie licht verbeterd. Waar in 2019 nog 77,2 procent van de volwassen Nederlanders zijn financiële situatie minstens een 7 als rapportcijfer gaf, is dit een jaar later toegenomen naar 79,5 procent. 

De zorgen over de financiële toekomst zijn in beide jaren niet veranderd; een kwart maakt zich daar zorgen over.

Categorie:
Provincie: