dinsdag, 1. juni 2021 - 14:37 Update: 01-06-2021 14:41

NS hoeft boete van 41 miljoen euro definitief niet te betalen

trein-station-rails-perron
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

NS hoeft definitief geen boete van 41 miljoen euro te betalen voor haar rol bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg in 2014. De rechtbank Rotterdam schrapte die boete eerder alen dinsdag wees het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) het hoger beroep van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) tegen die rechtbankuitspraak af.

'Gebrek aan reële concurrentie'

Door gebrek aan reële concurrentie kan NS volgens ACM er bijna zeker van zijn dat zij als enige in aanmerking komt voor de concessie voor het hoofdrailnet. Dat maakte het mogelijk voor NS haar economische machtspositie te misbruiken om te voorkomen dat een andere vervoerder de stoptreinen Maastricht/Heerlen-Roermond zou overnemen. 

Opknippen hoofdrailnet

Het CBb oordeelt dat ACM dit niet heeft bewezen. Er is namelijk wel degelijk concurrentie van grote en kapitaalkrachtige buitenlandse spoorwegbedrijven en een nieuwe Europese regel zegt dat het uitgangspunt is dat openbaar wordt aanbesteed. Bovendien is het ook nog mogelijk het hoofdrailnet op te knippen en die delen afzonderlijk aan te besteden. 

Belangrijke toegangsbelemmeringen weggenomen

Volgens de wet en afspraken met de Staat neemt een nieuwe concessiehouder het personeel en het materieel van NS over en moet NS meewerken aan een soepele overgang. Hierdoor worden belangrijke toegangsbelemmeringen voor andere spoorwegbedrijven voor het overnemen van het Nederlandse hoofdrailnet weggenomen. NS was daarom in 2014 allerminst zeker dat zij in 2025 weer een nieuwe concessie voor tien jaar krijgt. 

Geen economische machtpositie

Omdat NS wel rekening moet houden met serieuze concurrentie voor de concessie voor het hoofdrailnet, heeft NS geen economische machtspositie en kon zij deze dus ook niet misbruiken. NS hoeft daarom de boete niet te betalen. Deze uitspraak is definitief, het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is de eindrechter in deze zaak. 

Categorie:
Provincie:
Tag(s):