donderdag, 3. juni 2021 - 9:34 Update: 03-06-2021 19:33

Rode Kruis verlengt coronahulp tot minstens eind dit jaar

corona-teststraat-buisjes
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Den Haag

De behoefte aan noodhulp blijft een jaar na de coronacrisis onverminderd groot. 'De grootste noodhulpactie van het Rode Kruis sinds de watersnoodramp, wordt daarom met nog zeven maanden verlengd', zo meldt het Rode Kruis donderdag.

Duizenden vrijwilligers: campagne #jijbedankt  

De grootschalige hulp is mogelijk door de bereidheid van duizenden vrijwilligers om te helpen. 'Het belang van het Rode Kruis als noodhulporganisatie in het Koninkrijk der Nederlanden is het afgelopen jaar meer dan ooit zichtbaar geworden. De hulpbereidheid in Nederland is ongekend. Duizenden vrijwilligers van jong tot oud werken keihard om de slachtoffers van de coronacrisis bij te staan en daar zijn we ze enorm dankbaar voor', zegt Marieke van Schaik, directeur van Rode Kruis Nederland. Om iedereen te bedanken start vandaag de campagne #jijbedankt.  

'Noodvraag onveranderd hoog'

Steeds meer mensen die nergens anders terecht kunnen, kloppen bij het Rode Kruis aan voor voedsel. Ook de ondersteuning van de medische sector blijft toenemen, zoals de hulp bij testen en vaccineren. De verwachting is dat mensen en organisaties voor een langere periode een beroep zullen doen op de hulpverlening van het Rode Kruis. 'Ondanks de beschikbaarheid van een vaccin, waardoor de samenleving langzaam weer opengaat, blijft de noodvraag onveranderd hoog. Mensen worden vaak dubbel getroffen door de pandemie, doordat problemen rond gezondheid, inkomen en mentaal welzijn zich opstapelen', aldus Van Schaik.  

Van piek naar langdurige hulp

In de eerste maanden van de crisis was een duidelijke piek te zien in het aantal hulpvragen per dag. Inmiddels neemt vooral de duur en complexiteit van de inzetten toe. Het Rode Kruis spreekt van een ramp-op-ramp-scenario voor kwetsbare groepen, doordat hun inkomen is weggevallen. Dat geldt in het hele Koninkrijk der Nederlanden, waarbij de situatie op de Cariben extra zwaar is vanwege het wegvallen van de inkomsten uit toerisme. Het Rode Kruis steunt mensen direct, maar ook via honderden organisaties en initiatieven die lokaal kwetsbare groepen helpen. 

Rode Kruis bereikt mensen die nergens anders terecht kunnen 

Het aantal noodhulpactiviteiten is verdubbeld vergeleken met de verwachting in november 2020, zo blijkt uit het jaarrapport. Naast de grootscheepse medische ondersteuning bij GGD’s en in de zorg, ondersteunt het Rode Kruis als onafhankelijke hulpverlener kwetsbare mensen die nergens anders terecht kunnen. Het gaat vooral om groepen die bij de reguliere hulp buiten de boot vallen, zoals arbeidsmigranten, ongedocumenteerden, dak- en thuisloze mensen en statushouders. En in toenemende mate zelfstandigen, flexwerkers en alleenstaande ouders, die om wat voor reden dan ook niet in aanmerking komen voor reguliere hulp. Het Rode Kruis speelt een belangrijke rol in de coördinatie en ondersteuning van lokale hulpverleningsinitiatieven voor deze kwetsbare groepen.  

Ongekende hulpbereidheid in Koninkrijk der Nederlanden 

Het Rode Kruis is verheugd en dankbaar voor de ongekende bereidheid van alle vrijwilligers om te helpen. Zo werd er in Nederland 244.718 uur hulp verleend, werden 72 vaccinatielocaties ondersteund en werden in Nederland 29.415 voedselpakketten en 132.304 boodschappenkaarten uitgedeeld. In de Cariben werden 127. 562 mensen bereikt met voedselhulp. 'Overal zijn lokale initiatieven ontstaan en veel mensen hebben zich het afgelopen jaar aangemeld om te helpen. Je merkt dat mensen iets willen doen. Dankzij hun bijdrage waren én blijven we in staat om voedselhulp, een luisterend oor en ondersteuning van zorg te bieden, daar waar dit het hardste nodig is.'  

Bijna 8.500 vrijwilligers ingezet 

Nederland heeft in totaal 4.727 unieke vrijwilligers en 3.503 unieke Ready2Helpers ingezet, verbonden aan het Nederlandse Rode Kruis. In het Caribisch gebied zijn er in totaal 224 vrijwilligers actief, verdeeld over de zes eilanden. Om al deze vrijwilligers, bedrijven en instellingen die hebben bijgedragen te bedanken, start vandaag de campagne #jijbedankt. 

Doneren voor noodhulp blijft voorlopig mogelijk   

Duizenden vrijwilligers en mensen hebben het Rode Kruis het afgelopen jaar ondersteund door tijd of geld vrij te maken. Naast de duizenden uren inzet, stortten mensen in totaal ruim 4 miljoen euro voor de noodhulpverlening. Bedrijven, stichtingen en vermogensfondsen droegen in totaal meer dan 25 miljoen euro bij. Het Rode Kruis heeft nog 16,6 miljoen euro nodig voor de hulpverlening. Helpen kan via het gironummer 7244.   

Nationaal Actieplan Rode Kruis 

Het Nationaal Actieplan van het Nederlandse Rode Kruis beschrijft de COVID-19-gerelateerde hulpverlening in het Koninkrijk der Nederlanden sinds 6 mei 2020. In november verscheen een eerste update. Inmiddels is besloten dat de noodhulp tot het einde van het jaar wordt verlengd.    

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: