zondag, 6. juni 2021 - 14:18

Alliander vraagt provincie Gelderland om kapitaalversterking van 600 miljoen

Aanbesteding voor inkoop groene stroom voor Rijksoverheid van start
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Arnhem

Provincie Gelderland heeft een verzoek van Alliander ontvangen voor een financiële bijdrage. 'De netbeheerder heeft extra geld nodig om haar elektriciteitsnet te verbeteren voor de energietransitie. In totaal vraagt Alliander € 600 miljoen van haar aandeelhouders. De grootste aandeelhouders van Alliander zijn: Gelderland (44,7%), Friesland (12,7%), Noord-Holland (9,2%) en Amsterdam (9,2%)', zo meldt de provincie Gelderland.

De Energietransitie

De energietransitie versnelt en leidt tot meer lokaal opgewekte, duurzame energie en een groeiende vraag naar elektrisch vermogen. Daarom moet Alliander de capaciteit van de elektriciteitsnetten uitbreiden. Zodat in de toekomst alle windmolens, zonnepanelen, laadpalen en warmtepompen kunnen worden aangesloten. De komende jaren wil Alliander tot ongeveer € 1,2 miljard per jaar in haar energienetten investeren. Dit is meer dan een verdubbeling ten opzichte van afgelopen jaren, dus hier is veel extra geld voor nodig.

De lening

Gelderland heeft de afgelopen tijd samen met andere aandeelhouders en Alliander onderzocht hoe het eigen vermogen versterkt kan worden. Met een sterk eigen vermogen kan Alliander goedkoper geld lenen op de kapitaalmarkt. Uit dit overleg is het voornemen gekomen voor een uitgifte van een reverse converteerbare hybride obligatielening van € 600 miljoen. Dit is een geldlening die door Alliander omgezet kan worden in aandelen met bijbehorende dividenduitkering.

'Extra financieel rendement'

Jan Markink: 'Uiteraard moeten zowel het bestuur als het hoogste orgaan, de staten, nog besluiten over dit verzoek, maar in principe staan we niet onwelwillend tegenover dit verzoek. Het is belangrijk dat we als overheid onze verantwoording nemen en bijdragen aan de energietransitie. Dat kan ook op deze manier. Daarbij lijkt het erop dat we er ook nog wat extra financieel rendement kunnen halen. Dat zou mooi meegenomen zijn.'

Het besluit

Het verzoek van Alliander zal nog vóór het zomerreces door het college worden beoordeeld. Na de zomer van 2021 zullen de Provinciale Staten zich over het voorstel buigen. Alliander zal zelf ook informatiebijeenkomsten organiseren voor de aandeelhouders. Uiterlijk 1 december 2021 zal het besluit over het verzoek tot kapitaalversterking genomen worden.