woensdag, 9. juni 2021 - 11:35

Arnhemmers geven massaal gehoor aan wapeninleveractie

ingeleverde wapens
Foto: Politie
Arnhem

De Arnhemse wapeninleveractie heeft binnen het brede offensief - tegen misdaad en criminaliteit, vóór een veilige stad waar kinderen kansrijk kunnen opgroeien, zijn kracht bewezen. Aan de oproep om tussen 31 mei tot en met 4 juni wapens in te leveren, gaven de Arnhemmers massaal gehoor. In totaal zijn 178 wapens ingeleverd waarvan circa 60 vuurwapens met onder meer 18 luchtdrukpistolen/geweren, 13 gas/alarmpistolen, 11 geweren, 10 imitatie- vuurwapens, 8 handvuurwapens en een aantal kilo’s munitie. Daarnaast zijn bijzonder veel slag-, stoot en steekwapens ingeleverd. Zoals dolken, zwaarden, stiletto’s, vlindermessen, wapenstokken en zakmessen.

Burgemeester Ahmed Marcouch: 'Arnhem verdient een vervolg, want elk ingeleverde wapen maakt de stad veiliger, maar bovenal: bij veel meer Arnhemmers is het zaadje geplant die zullen kiezen voor een afslag naar een eerlijke en kansrijke toekomst in plaats van leven met schijnveiligheid en geweld. Maar opvoeders, blijf waakzaam - behoed uw zonen en dochters en meld wapens bij de politie, opdat we voorkomen dat ze worden gebruikt en levens nemen.'

Succesvolle week

Erik Bomhof, teamchef Arnhem- Zuid: 'Als we terugkijken op vorige week, kunnen we stellen dat het resultaat overweldigend is. Elke wapen van straat, is er één. We hebben de handen in één geslagen met als doel inwoners de mogelijkheid te geven om wapens in te leveren. We geven hiermee een signaal af over het gevaar dat wapenbezit en wapengebruik met zich mee kan brengen. Wapenbezit leidt namelijk gauw tot wapengebruik. Door deze week veel aandacht te hebben gevraagd voor deze inleverweek, onder andere via onze social media kanalen hopen we ook dat jongeren hier met elkaar over in gesprek blijven gaan. Het is enorm belangrijk om het gesprek met elkaar te blijven voeren, elkaar durven aan te spreken en elkaar bewust maken van de gevolgen die het wapenbezit en wapengebruik met zich mee kunnen brengen.'

Marcouch over de wapeninleveractie als krachtige aanvulling op het brede Arnhemse offensief tegen de ondermijnende criminaliteit: "Belangrijke winst is dat een beweging gaande is van sterke rolmodellen en opvoeders die opstaan: jongeren door een voorbeeld te stellen en moeders die ouders oproepen op hun zonen en dochters te letten en hen een helpende hand te reiken. Naast het normstellende offensief van politie, Openbaar Ministerie en Handhaving zijn het deze verantwoordelijke opvoeders - de ouder thuis, de leerkracht in de klas en de jongerenwerker en buren op straat - die cruciaal zijn om te voorkomen dat de kansrijke toekomst van jongeren door foute verleidingen al in de steel knakt."

Om te voorkomen dat jongeren in de criminaliteit belanden wordt het normstellende Arnhemse offensief met acties van politie en handhavers in buurten en wijken versterkt door krachtige preventieve acties vanuit onder meer de aanpak Veilig In en Om School, BOTOC - de aanpak die als barrière dient tegen drugscriminaliteit voor jeugd, en de geïntensiveerde samenwerking tussen politie, Openbaar Ministerie en gemeente.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: