woensdag, 9. juni 2021 - 13:31 Update: 09-06-2021 14:47

Advies: 'Coronavaccinatie voor kwetsbare tieners vanaf 12 jaar'

Foto van griepprik injectie naald | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Kinderen van 12 tot en met 17 jaar uit medische risicogroepen moeten worden gevaccineerd tegen COVID-19. 'Het BioNTech/Pfizer-vaccin is voldoende werkzaam en veilig voor gebruik vanaf 12 jaar en het levert kinderen met een medisch risico directe en indirecte gezondheidswinst op', zo meldt de Gezondheidsraad in een spoedadvies dat vandaag is aangeboden aan de minister van VWS. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport neemt dat advies over.

Verzoek minister aan Gezondheidsraad

De gezondheidsraad komt later nog met een advies over het vaccineren van gezonde kinderen. Het vaccin van BioNTech/Pfizer is onlangs goedgekeurd voor gebruik vanaf 12 jaar. De Gezondheidsraad heeft zich op verzoek van de minister van VWS gebogen over de wenselijkheid van vaccinatie van kinderen vanaf 12 jaar. De raad adviseert eerst over kinderen met een medisch risico. Een advies over vaccinatie van gezonde kinderen – dat een afzonderlijke afweging vergt - volgt later. Eerder adviseerde de Gezondheidsraad al om kinderen van 16 en 17 jaar met een hoog medisch risico te vaccineren.

'Zowel directe als indirecte gezondheidswinst'

Op basis van de beschikbare gegevens concludeert de Gezondheidsraad dat het BioNTech/Pfizer-vaccin voldoende werkzaam en voldoende veilig is voor gebruik bij kinderen vanaf 12 jaar. Specifiek voor kinderen met een medisch risico oordeelt de raad dat vaccinatie wenselijk is. Kinderen met een chronische aandoening hebben vergeleken met gezonde kinderen een verhoogd risico op een ernstig beloop van COVID-19. Ook worden sommigen van hen nog altijd beperkt in hun dagelijks leven, uit angst voor de gevolgen van een besmetting. Vaccinatie levert deze kinderen zowel directe als indirecte gezondheidswinst op. Daarom adviseert de raad om kinderen van 12 tot en met 17 jaar uit medische risicogroepen te vaccineren met het BioNTech/Pfizer-vaccin.

Griepprik-risicogroepen

De Gezondheidsraad adviseert om de risicogroepen aan te houden die jaarlijks worden uitgenodigd voor de griepprik. Aanvullend beveelt de raad aan om obesitas als indicatie voor vaccinatie op te nemen en om behandelend artsen de mogelijkheid te geven in uitzonderlijke gevallen een indicatie te stellen. Om kinderen vanaf 12 jaar uit risicogroepen te beschermen die om medische redenen niet zelf gevaccineerd kunnen worden, adviseert de Gezondheidsraad zogeheten ringvaccinatie. Dat wil zeggen dat alle huisgenoten vanaf 12 jaar gevaccineerd worden.

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: