maandag, 9. augustus 2021 - 20:53 Update: 09-08-2021 20:57

Schademeldpunt RVO hoogwater Limburg open

Den Haag

Vanaf vandaag is het mogelijk om schade naar aanleiding van de wateroverlast in Limburg te melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 'RVO heeft daarvoor een meldpunt geopend', zo meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid maandag.

Wts

Het kabinet besloot eerder om de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) toe te passen voor de schade die is geleden door het hoge water van afgelopen juli in die provincie.

Materiële schade die niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar is

Particulieren, ondernemers, overheden, religieuze instellingen, verenigingen en stichtingen kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten bij materiële schade die niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar is. 

RVO

Hiervoor wordt momenteel een ministeriële regeling opgesteld, waarin het precieze schadegebied en de voorwaarden worden opgenomen. De RVO voert de regeling uit, zodra die gereed is. Dat houdt in dat RVO taxaties laat uitvoeren, schadeformulieren verwerkt en namens de minister van Justitie en Veiligheid op aanvragen besluit en uitbetaald.

Categorie:
Provincie: