dinsdag, 17. augustus 2021 - 14:50 Update: 17-08-2021 14:58

Oud Gelders kantoorgebouw 's avonds en 's nachts verlicht tegen vleermuizen

vleermuis
Foto: ​Unsplash/Todd Cravens
Arnhem

In het najaar van 2021 gaat de provincie Gelderland het oude kantoorgebouw Prinsenhof A, dat als provincie heeft gebruik, slopen en circulair delven. Dit heeft de provincie bekendgemaakt.

Materialen hergebruiken

Dit betekent dat het materiaal, dat bij de sloop vrijkomt, opnieuw als grondstof gebruikt gaat worden. 'Ter voorbereiding hierop plaatsen we vanaf woensdag 18 augustus 2021 flappen in de hoeken van de kozijnen van het gebouw om het gebruik ervan door vleermuizen te ontmoedigen. Op deze manier stimuleren we de dieren om zich in de nieuwe, vlakbij gemaakte verblijfplaatsen te vestigen', stelt de provincie.

Hergebruik materialen kantoorpand

Door de komst van het nieuwe Huis der Provincie is het oude kantoorgebouw Prinsenhof A overbodig geworden en staat het leeg. Daarom is besloten dit gebouw te slopen en de materialen zoveel mogelijk ergens anders her te gebruiken door middel van het zogenaamde circulair delven. De betonnen vloerplaten worden straks bijvoorbeeld gebruikt in een nieuw te bouwen sporthal. Op deze manier draagt de provincie bij aan de doelstelling van Nederland om in 2050 een circulaire economie te zijn. Bovendien wil Gelderland in 2050 de eerste afvalloze provincie zijn.

Nieuwe plekken voor vleermuizen

'Om te kijken of we het gebouw kunnen slopen, onderzochten we onder meer of er dieren in leven. Dat blijkt zo te zijn: in de gevel wonen vleermuizen. Voordat we het gebouw afbreken, zorgen we voor nieuwe verblijfplaatsen voor de vleermuizen', stelt de provincie. 

Nieuwe vleermuiskasten geplaatst

Hiervoor zijn in februari 2021 op diverse locaties in de directe omgeving van Prinsenhof A nieuwe vleermuiskasten geplaatst, bijvoorbeeld aan de gevel van de rechtbank. Ook zijn er inbouwkasten in de gevel van het Gelders Archief gemaakt. Nu worden er nog bij de raamkozijnen van Prinsenhof A zogenoemde ‘exclusion flaps’ geplaatst. Hierdoor kunnen de vleermuizen nog wel naar buiten vliegen, maar niet meer terug naar binnen. Zo wordt er voor gezorgd dat de vleermuizen op zoek gaan naar hun nieuwe verblijfplaatsen.

Gebouw ’s avonds en ‘s nachts verlicht

Na een aantal weken wordt er gecontroleerd of er nog vleermuizen in Prinsenhof A zitten. Als deze er dan toch nog zijn, worden er lampen aan de gevel opgehangen die ’s avonds en ’s nachts het gebouw verlichten. Dit maakt de gevel zo onaantrekkelijk, dat de dieren op zoek gaan naar een andere verblijfplaats in de buurt. Dit zal 1 tot 3 weken duren. Als alle vleermuizen een nieuw onderkomen hebben gevonden, worden de gaten in de gevel afgedicht en worden de lampen weggehaald.

Start werkzaamheden eind 2021

De provincie is via een aanbesteding op zoek gegaan naar een aannemer die het gebouw circulair gaat delven. De provincie heeft inmiddels gesprekken gevoerd met drie aannemers die belangstelling hebben om de klus op te pakken. Half oktober 2021 verwacht de provincie één van hen de opdracht te geven. Tegen het einde van het jaar starten de eerste werkzaamheden in het gebouw en wordt het vervolgens leeggehaald. In het eerste kwartaal van 2022 starten de grotere sloopwerkzaamheden, zoals het uithijsen van delen van de wand en vloer. Naar verwachting is de aannemer eind 2022 klaar.