vrijdag, 27. augustus 2021 - 21:15

Nederlandse ambassadeteam uit Kabul geland in Eindhoven

KDC-10 | Min. Defensie
Foto: Min. Defensie
Eindhoven

In Eindhoven is zojuist een vlucht geland met het Nederlandse ambassadeteam en militairen, nadat zij donderdag waren geïnstrueerd uit Kabul te vertrekken. Aan boord zaten onder andere ambassadeurs Caecilia Wijgers (Afghanistan) en Michel Rentenaar (Irak) en de militaire commandant. Op dit moment heeft Nederland geen presentie meer in Kabul. Het werk van de ambassade wordt nu voortgezet vanuit Den Haag.

Andere landen hadden hun aanwezigheid in Kabul reeds beëindigd. Naast Nederland is ook België, Frankrijk, Duitsland, Spanje en Denemarken te kennen gegeven dat zij moesten vertrekken.

Tot en met 31 augustus blijft een Nederlandse militair vliegtuig met een klein team militairen en een ambassadeteam aanwezig in de regio. Dit vliegtuig is snel inzetbaar indien er zich mogelijkheden voordoen om, tegen de huidige verwachtingen in, toch extra personen vanuit Kabul naar Nederland te brengen. Ook zal er in deze periode een speciaal consulair team aanwezig blijven in de regio.

De inspanningen van het kabinet worden voortgezet om ook diegenen te helpen die voor evacuatie in aanmerking komen en nog in Afghanistan zijn achtergebleven. De teams in Den Haag die zich bezighouden met de inventarisatie van tolken en de doelgroepen van de motie-Belhaj c.s. blijven voorlopig in stand. Het kabinet zal zich blijven inzetten voor de personen die zich hebben gemeld en die aan de criteria voldoen. De Nederlanders en ingezetenen van Nederland die nog in Afghanistan verblijven, kunnen vanzelfsprekend een beroep doen op consulaire bijstand, die continu zal worden afgestemd op de mogelijkheden ter plaatse. Ook wil het kabinet de Afghaanse bevolking blijven steunen.

Categorie:
Provincie: