dinsdag, 21. september 2021 - 15:31 Update: 21-09-2021 15:53

1,3 miljard euro extra beschikbaar voor de jeugdzorg

jeugdzorg
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Er komt meer financiële ruimte voor gemeenten. Zo stelt het kabinet voor volgend jaar 1,3 miljard euro extra beschikbaar voor de jeugdzorg, zo blijkt uit de miljoenennota die minister Hoekstra dinsdag op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

Meer te besteden voor gemeenten en provincies

Ook hebben gemeenten en provincies komend jaar meer te besteden doordat de uitgaven van het Rijk stijgen. Dit alles staat in de vandaag gepubliceerd septembercirculaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Tekorten compenseren

De 1,3 miljard euro voor jeugdzorg is om de tekorten te compenseren en komt bovenop de eerder toegezegde 300 miljoen euro voor 2022. Alle kinderen en jongeren verdienen het om gezond en veilig op te groeien en dat ze op tijd passende hulp krijgen als dat nodig is.

1,6 miljard

Gemeenten en provincies krijgen een belangrijk deel van hun inkomsten van het Rijk uit het gemeentefonds en provinciefonds. De grootte van de fondsen krimpt of groeit mee met hetzelfde percentage als de rijksuitgaven, deze beweging heet accres. In 2022 komt er zo ruim 1,6 miljard euro beschikbaar, waarvan bijna 1,5 miljard euro voor gemeenten en 127 miljoen euro voor provincies.

Opschalingskorting: meer bestedingsruimte gemeenten 

Om de financiële druk bij gemeenten te verlichten is in 2020 en 2021 incidenteel de oploop op de opschalingskorting bij het gemeentefonds geschrapt. Ook voor 2022 is dit afgesproken, daardoor hebben gemeenten in 2022 in totaal 270 miljoen euro extra te besteden.

Nieuw kabinet

De opgaven waar gemeenten en provincies naar de toekomst voor staan, blijven onverminderd groot. Het is aan een nieuw kabinet om samen met de medeoverheden afspraken te maken om de bestuurlijke en financiële verhoudingen meer in balans te brengen met deze opgaven.