maandag, 18. oktober 2021 - 9:28 Update: 18-10-2021 10:50

Coronapandemie belangrijkste oorzaak voor afname aantal meldingen van slachtoffers mensenhandel

ter illustratie
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Den Haag

De coronapandemie is de belangrijkste oorzaak van de afname van het aantal meldingen van slachtoffers van mensenhandel in 2020. Dat zegt Ina Hut, directeur-bestuurder van CoMensha (Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel): ‘De signalering, identificatie en opvang van slachtoffers ondervonden ernstige hinder door de beperkende maatregelen. Als gevolg daarvan hebben wij met name van de politie en de zorgcoördinatoren minder meldingen ontvangen.’

In opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft CoMensha de opdracht om de feiten over aard en omvang van (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel in Nederland in beeld te brengen, onder andere ten behoeve van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen en andere ketenpartners. Eind 2021 verschijnt de jaarlijkse slachtoffermonitor waarin de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen meer duiding van de cijfers geeft.

Omvang

In 2020 registreerde CoMensha 1013 nieuwe slachtoffers van mensenhandel. Dat is aanzienlijk minder dan het aantal slachtoffers in 2019 (1372). Als gevolg van de coronapandemie werkten opsporingsdiensten meer vanuit huis. Ze voerden minder controles uit, waardoor mensenhandel minder werd gesignaleerd. Het merendeel van hen was vrouw en meerderjarig. De Poolse nationaliteit komt het vaakst voor onder de slachtoffers (190), gevolgd door de Nigeriaanse (185) en de Nederlandse (155).

Aard

In tegenstelling tot voorgaande jaren is uitbuiting in de sector Reguliere arbeid of Dienstverlening het meest gemeld. Voorgaande jaren was dit de sector Seksuele Dienstverlening. Door de coronapandemie werden de vaak slechte leef- en werkomstandigheden van arbeidsmigranten juist extra zichtbaar. Het aantal aangemelde slachtoffers van arbeidsuitbuiting is ten opzichte van 2019 met 70 procent toegenomen.

Minderjarigen

Het aantal meldingen van minderjarige slachtoffers van mensenhandel is in 2020 sterk afgenomen. In 2019 werden bij CoMensha vanwege de AVG al veel minder minderjarige slachtoffers gemeld, namelijk 110, in 2020 waren dat er nog maar 68. Het is daarbij niet aannemelijk dat het daadwerkelijke aantal slachtoffers is afgenomen. Met name minderjarigen zijn gelet op hun leeftijd in het bijzonder kwetsbaar voor uitbuiting. Ze brengen meer tijd online door met de bijbehorende risico’s op seksuele en criminele uitbuiting.

Categorie:
Provincie: