donderdag, 11. november 2021 - 16:06 Update: 11-11-2021 16:09

Studenten grijpen naar de fles en pillen om stress

Studenten grijpen naar de fles en pillen om stress
Foto: fbf
Utrecht

Bijna alle studenten ervaren stress (97%) en ruim de helft van de studenten ervaart veel stress. Belangrijke bronnen voor stress zijn de studie en de coronacrisis.

Ook ervaart ruim de helft van de studenten veel prestatiedruk vanuit zichzelf of anderen. Zowel stress en prestatiedruk zijn belangrijke factoren voor een verslechterde mentale gezondheid en studenten die aangeven meer stress en prestatiedruk te hebben, ervaren minder veerkracht. Ruim driekwart van de studenten voelt zich eenzaam, waarvan een kwart een sterke mate van eenzaamheid voelt. Een groot percentage (80%) geeft aan dat de coronacrisis een belangrijke bron is van de eenzaamheid. Studievertraging en studieschuld hebben een klein negatief verband met de mentale gezondheid.

Met de middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs, dat juist is gestart om ondersteuning te geven aan iedereen in het onderwijs die het moeilijk heeft, is fors ingezet op het vergroten van een gevoel van verbinding zodat studenten meer contact en betrokkenheid voelen met hun medestudenten en de onderwijsinstelling.

Middelengebruik

Er werd al verwacht dat het alcohol- en drugsgebruik bij jongvolwassenen aanzienlijk hoger zou liggen dan bij de algemene bevolking. De monitor over het middelengebruik laat nu zien dat aardig wat studenten overmatig of zware drinker zijn (27%). Daarnaast wordt duidelijk dat veel studenten (41%) aangeven dat het in hun vriendengroep sociaal geaccepteerd is om meer dan 10 alcoholhoudende dranken op een uitgaansavond te drinken.

Op het gebied van drugs is cannabis het meest gebruikt, een derde van de studenten heeft dat het afgelopen jaar een keer gebruikt. Verder valt op dat 13% van de studenten het afgelopen jaar gebruikt xtc heeft gebruikt en 9% lachgas. Daarnaast heeft 4% van de studenten afgelopen jaar oneigenlijk gebruik gemaakt van medicijnen. Zij doen dit vooral rondom tentamenperiodes.

Monitor

De monitor wordt de komende jaren elke twee jaar herhaald onder een representatieve groep studenten in het hoger onderwijs. De vragenlijst is door vijftien deelnemende onderwijsinstellingen verspreid en is door ruim 28.000 studenten volledig ingevuld.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):