dinsdag, 23. november 2021 - 17:26 Update: 23-11-2021 17:35

Subsidie voor nieuwe woonvormen in provincie Drenthe

badkamer
Foto: Pixabay/manbob86
Assen

De provincie Drenthe stelt heeft een nieuwe subsidieregeling voor het ondersteunen van wooninitiatieven waarbij er totaal € 150.000,- beschikbaar is voor startsubsidies en ook totaal € 500.000,- beschikbaar voor renteloze leningen voor het ontwikkelen van een initiatief. 'De regeling volgt uit het succes van enkele pilotprojecten, die de provincie dit jaar steunde', zo laat de provincie dinsdag weten.

Toekomstbestendig wonen in Drenthe

Gedeputeerde Hans Kuipers: 'Het ondersteunen van wooninitiatieven is één van de pijlers binnen de Sociale Agenda en Woonagenda en draagt bij aan toekomstbestendig wonen in Drenthe. De regeling sluit aan bij bestaande landelijke regelingen. Met de subsidieregeling willen we inwoners helpen om hun ideeën voor een nieuwe woonvorm een stap verder te brengen. Daarmee zorgen we dat inwoners op een prettige manier kunnen (blijven) wonen op de manier die zij willen.'

Renteloze lening

Inwoners kunnen tot 1 november 2023 een startsubsidie aanvragen van maximaal € 5.000,- Daarnaast biedt de regeling de mogelijkheid tot het aanvragen van een renteloze lening van maximaal € 50.000,- in de ontwikkelfase van een wooninitiatief. Hier kunnen bijvoorbeeld de kosten van een architect of het opstellen van een programma van eisen mee betaald worden. Het gaat om €2.500,- per woning.

Provinciaal Impulsteam Wonen

Vanuit het Impulsteam Wonen worden ruim 40 wooninitiatieven ondersteund. De verwachting is dat een groot deel hiervan gebruik zal maken van de subsidiemogelijkheid. Twee initiatiefnemers hebben de startsubsidie al aangevraagd. Het geld wordt gebruikt voor de realisatie van starterswoningen in Vledder en het creëren van een nieuwe woongemeenschap in Wateren. De rol van de provincie is voornamelijk het begeleiden van het proces.

Aanvragen en meer informatie

Via www.provincie.drenthe.nl/subsidieloket kan de subsidie en/of lening aangevraagd worden. Ook staan hier de voorwaarden en andere informatie over de regeling.

Categorie:
Provincie: