donderdag, 13. januari 2022 - 9:27 Update: 13-01-2022 9:41

Jaarlijkse inspectie waterkeringen Wetterskip Fryslân van start

inspectie-dijk-waterschap
Foto: Screenshot YouTube/Wetterskip Fryslân
Leeuwarden

Wetterskip Fryslân is gestart met de jaarlijkse inspectie van de waterkeringen in Fryslân en een deel van het Groninger Westerkwartier. 'Om wateroverlast te voorkomen, moeten alle polderdijken langs de Friese boezem, het stelsel van meren, kanalen en vaarten, stevig zijn en het water goed kunnen keren. Tijdens de inspectie controleren medewerkers van het waterschap of de polderdijken goed zijn onderhouden', zo meldt het Wetterskip Fryslân donderdag.

Inspectie te voet met iPad 

'De medewerkers controleren in januari en februari te voet en met een digitale kaart op een iPad in de hand 3.200 kilometer aan waterkeringen. Zij letten er tijdens deze inspecties op of de polderdijken beschadigd zijn en of de bewoners en/of grondeigenaren de keringen goed hebben onderhouden. Bijvoorbeeld of ze vrij zijn van afval, voorwerpen, materialen en beplanting en een goede kwaliteit grasmat hebben', aldus het waterschap.

Informatie voor eigenaren

Het onderhoud aan de polderdijken moet jaarlijks vóór 1 januari klaar zijn. Eigenaren kunnen op de kaart met onderhoudsplicht zien of de kering langs hun huis of perceel onder de jaarlijkse inspectie valt. Deze kaart en meer informatie over het onderhoud aan polderdijken is te vinden op: www.wetterskipfryslan.nl/onderhoudpolderdijken.

Wateroverlast voorkomen

Tijdens een storm of hoge waterstanden beschermen de waterkeringen inwoners tegen het stijgende water. Maar ons klimaat verandert. Hele droge en hele natte perioden wisselen elkaar steeds sneller af. Daarom is het belangrijk om de polderdijken te blijven controleren. Wetterskip Fryslân inspecteert elk jaar 3.200 kilometer aan waterkeringen in haar werkgebied.

Categorie:
Provincie: