donderdag, 17. februari 2022 - 13:57

'Nieuw ingevoerde WOZ-meetmethode jaagt Nederlandse huishoudens op kosten'

woning-geld-hypotheek
Foto: Pixabay/Mediamodifier
Eindhoven

Door de landelijke invoering van een nieuwe meetmethode van de WOZ-waarde is de kans op foutieve berekeningen sterk gestegen. Gemeenten zijn vanaf 2022 verplicht om de waarde te baseren op de oppervlakte in plaats van de inhoud. Deze nieuwe werkwijze kan gevolgen hebben voor de woningwaarde volgens de Wet waardering onroerende zaken (WOZ), stelt de Waarderingskamer.

Impact WOZ-waarde op belastingberekening

Door de nieuwe manier van rekenen kan de Uitleg WOZ-waarde ineens een stuk hoger ingeschat worden. De WOZ-waarde is van invloed op verschillende belastingen en een verkeerde meting kan de burger veel geld kosten. Dan moet je denken aan gemeentelijke belastingen, onroerendezaakbelasting (OZB) en zelfs erfbelasting, schenkbelasting, verhuurdersheffing en inkomstenbelasting. Voor gemeenten is het echter ondoenlijk om elke woning in Nederland te taxeren dus worden computermodellen gebruikt.

Gemeenten die overstappen nieuwe berekening

De computermodellen die gebruikt worden voor woningtaxatie zijn echter niet altijd representatief voor alle woningen in een straat of wijk. Zo wordt er geen rekening gehouden met het onderhoud van een huis of uitbouw. Het zijn schattingen.

De Nieuwe rekenmethode WOZ-waarde brengt voor gemeenten nieuwe uitdagingen met zich mee. De gemeente is daardoor weer afhankelijk van een extern systeem. Het toevoegen van een ‘nieuw’ systeem aan de totale berekeningsmethode van de WOZ-waarde kan de totstandkoming van de WOZ-waarde bemoeilijken.

Circa 250 gemeenten namen dit jaar deze nieuwe meetmethode in gebruik en dat kan grote gevolgen hebben.

Verplichte methode foutgevoelig op korte termijn

Deze methodiek berekent woningen voortaan op basis van oppervlakte (m2) in plaats van inhoud (m3). Hiervoor worden de gegevens uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) van het Kadaster gebruikt. De implementatie van deze nieuwe manier van rekenen is op lange termijn bevorderlijk voor de waardebepaling maar kan op korte termijn foutgevoelig zijn.

Gemeenten die in 2022 overstappen naar deze nieuwe meetmethode zijn onder meer Vijfheerenlanden, Almelo, Berkelland, Borne, Bronckhorst, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Losser, Oldenzaal, Twenterand, Beuningen, Heumen, Wijchen. Druten en Berg en Dal, Steenwijkerland en Aa en Hunze.

Bezwaar maken

Als burger heb je het recht om een bezwaar in te dienen tegen de geschatte WOZ-waarde. Dat kan tot zes weken na de beschikkingsdatum die op de WOZ-beschikking vermeld staat. In Nederland maakt jaarlijks slechts 2,7% van de 9,1 miljoen woningbezitters bezwaar tegen hun WOZ-beschikking. De Vastelastenbond verwacht dat de verplichte invoering van de nieuwe meetmethode op korte termijn voor een extra toename van WOZ-bezwaren zorgt. Deze stijging zal plaatsvinden bij woningen van 0,1% op de totale stijging.

De Vastelastenbond , die huishoudens helpt bij het indienen van een bezwaar tegen een foute WOZ waarde, denkt dat de nieuwe meetmethode zorgt voor fouten. Directeur Dirk-Jan Wolfert: “We zien nu al dat veel WOZ-waarden verkeerd worden ingeschat. We zagen bij gemeenten die in de afgelopen jaren zijn veranderd van meetmethode veel meer bezwaren. Het kan zo maar zijn dat je WOZ-waarde flink stijgt door de meetmethode. We raden mensen aan goed te kijken of de WOZ waarde klopt en bij twijfel altijd bezwaar te maken.”

Categorie:
Provincie: