vrijdag, 18. februari 2022 - 14:19 Update: 18-02-2022 14:22

MER: Milieueffecten gaswinning boven Waddeneilanden goed in beeld

strand-zee-wadden
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Schiermonnikoog

De milieueffecten voor de aardgaswinning in de Noordzee ten noorden van Schiermonnikoog zijn goed beschreven in het aangevulde milieueffectrapport. Dat zegt de MER. de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over dit rapport. De minister van Economische Zaken en Klimaat had de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen.

Milieueffectrapport

ONE-Dyas wil aardgas winnen uit aardgasveld N05-A ten noorden van Schiermonnikoog. Ze wil een onbemand productieplatform installeren en vanaf een tijdelijk boorplatform een aantal putten boren. Ook wil ze een leiding aanleggen vanaf een windpark voor elektriciteit op het boorplatform en een pijpleiding voor de afvoer van het gas. Voordat de minister besluit over de omgevingsvergunning, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Plan aangepast

Het milieueffectrapport bevat alle informatie, zegt de Commissie, voor een besluit over de omgevingsvergunning waarin het milieubelang volwaardig wordt meegewogen. Het onderzoek naar milieueffecten heeft ertoe geleid dat het plan is aangepast. Zo is een nieuwe locatie gekozen die verder af ligt van een kwetsbaar natuurgebied. Ook wordt de zee minder verontreinigd door afvalstoffen af te voeren naar het vaste land en door afvalwater al op het platform te reinigen.

Schade voorkomen aan kwetsbare onderwatergebieden

In het gebied vinden ook veel andere activiteiten plaats. De Commissie geeft als advies mee dat de verschillende overheden samen bijhouden welke activiteiten worden uitgevoerd of gepland. Door activiteiten te spreiden is schade aan kwetsbare onderwatergebieden weten te voorkomen.

Categorie:
Provincie: