zaterdag, 12. maart 2022 - 18:50 Update: 12-03-2022 18:51

Russische-orthodoxe parochie in Amsterdam splitst zich af van Rusland

Russische-Orthodoxe Nicolaas Parochie
Foto: Bon
Amsterdam

Vijf geestelijken van de Russische-Orthodoxe Nicolaas Parochie in Amsterdam splitsen zich af van de Russische kerk omdat zij zich onder druk voelen gesteld door hun bisschop en de Russische staat.

In een persbericht laat men weten: ‘Tijdens de vergadering heeft de geestelijkheid unaniem laten weten dat het voor hen niet mogelijk is om nog langer binnen het patriarchaat van Moskou te functioneren en een spiritueel veilig klimaat te bieden aan onze gelovigen. Zij hebben aartsbisschop Elisey verzocht om hen canoniek ontslag te verlenen. Ook hebben zij een verzoek gericht aan metropoliet Athenagoras van België, Nederland en Luxemburg (Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel) om in zijn bisdom te worden opgenomen. De metropoliet heeft zich bereid verklaard de aanvraag in behandeling te nemen en zal een canonieke losbrief vragen aan Aartsbisschop Elisey.’

De parochieraad heeft besloten om deze stap van de geestelijkheid te steunen en stelt voor dat de parochie de geestelijken hierin volgt. Dit voorstel zal worden voorgelegd aan een bijzondere Algemene Parochievergadering op 26 maart.

In de periode tot aan de Algemene Parochievergadering zullen er geen diensten in de kerk plaatsvinden. Hierin spelen overwegingen van veiligheid een rol, maar ook pastorale overwegingen: in deze extreem gespannen situatie zal het vrijwel onmogelijk zijn om tijdens de diensten de gebedsvolle sfeer te bereiken waar wij naar streven.