donderdag, 21. april 2022 - 9:43 Update: 21-04-2022 9:51

ACM: Schiphol mag coronaverliezen verrekenen in tarieven voor luchtvaartmaatschappijen

tanken-vliegtuig
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Schiphol/Den Haag

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de klachten afgewezen over de verhoogde tarieven voor luchtvaartmaatschappijen die Schiphol voor de komende drie jaar heeft vastgesteld. Dit meldt de ACM donderdag.

Coronaverliezen verrekend

'De ACM kreeg klachten van tien maatschappijen en drie brancheorganisaties, die vooral bezwaarlijk vonden hoe Schiphol de coronaverliezen heeft verrekend. Volgens de ACM zijn de tariefstijgingen niet onredelijk en heeft Schiphol de tarieven conform de wet vastgesteld. De eerste tariefsverhoging is 1 april 2022 ingegaan', aldus de ACM.

Kostenoriëntatie in de Wet luchtvaart

Volgens de ACM had Schiphol geen andere verdeling van de coronaverliezen hoeven te hanteren. De verdeling die Schiphol heeft gebruikt is in lijn met het uitgangspunt van kostenoriëntatie in de Wet luchtvaart.

Twee kanten

De verrekening van door Schiphol gemaakte kosten met luchtvaartmaatschappijen kan twee kanten op werken. Zo moet Schiphol eventuele overwinsten verrekenen met maatschappijen, als bijvoorbeeld de verkeers- en vervoersaantallen hoger zijn dan begroot, maar bij tegenvallers kan ook het omgekeerde gebeuren. Met deze naar beide kanten werkende verrekenmogelijkheid wordt ook rekening gehouden bij het bepalen van de vermogenskosten (de WACC) die Schiphol mag verwerken in de tarieven. Dat drukt de tarieven die luchtvaartmaatschappijen betalen voor het gebruik van luchthavendiensten. Daar staat tegenover dat zij dan ook de financiële risico’s moeten dragen van schommelingen in de verkeers- en vervoersaantallen.

'Meevallers maar ook tegenvallers verrekenbaar'

'Schiphol moet meevallers in de tarieven doorgeven, maar mag er ook tegenvallers in verrekenen. In de nieuwe tarieven zijn daadwerkelijke kosten verrekend, wat ook volgt uit het wettelijk kader. Daarom zijn de tariefstijgingen die daar de uitkomst van zijn niet onredelijk', zegt Manon Leijten, bestuurslid van de ACM.

'Tegenvallers nu neergelegd bij gebruikers luchthaven'

De coronaverliezen zijn daadwerkelijk geleden dus als Schiphol die kosten zelf zou dragen, komen ze uiteindelijk voor rekening van de belastingbetaler omdat de Nederlandse Staat en de gemeente Amsterdam de grootste aandeelhouders van Schiphol zijn. Door de manier waarop Schiphol nu de tarieven heeft vastgesteld, worden de tegenvallers neergelegd bij de gebruikers van de luchthaven.

Verrekeningen €45 miljoen lager

De ACM heeft verschillende elementen van de tariefopbouw getoetst en geoordeeld dat elk element voldoet aan de wet. De tarieven zijn gebaseerd op gemaakte kosten, en het bedrag dat Schiphol in de tarieven heeft verrekend is conform de wet. Ook bij vergelijking met de tarieven van andere luchthavens ziet de ACM geen indicatie dat Schiphols tarieven onredelijk hoog zijn, mede gezien de kwaliteit van de dienstverlening. Naar aanleiding van voorlopige bevindingen van de ACM vóór de vaststelling van de tarieven, heeft Schiphol overigens het te verrekenen bedrag met €45 miljoen verlaagd.

Eén klacht wel gegrond

Naast de hoogte van de tarieven hadden de klachten betrekking op zeven andere onderwerpen. Eén daarvan betrof de introductie van een NOx-tarief om de stikstofuitstoot te verminderen. De ACM heeft deze stikstofheffing goedgekeurd. Ook de andere klachten acht de ACM niet gegrond, op één klacht na: er zijn twee initiatieven waarover Schiphol meer informatie had moeten aanleveren bij de consultatie van het vijfjarig investeringsprogramma. De ACM gaat ervan uit dat Schiphol deze informatie zo snel mogelijk aanlevert en verbindt hier verder geen gevolgen aan.

Categorie:
Provincie: