zondag, 1. mei 2022 - 12:15 Update: 01-05-2022 12:16

Wet open overheid (Woo) vandaag officieel ingegaan

Foto van Binnenhof | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Vanaf vandaag, 1 mei, is de Wet open overheid (Woo) officieel ingegaan. 'De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en regelt het recht van burgers op informatie van de overheid', zo meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zondag.

Meer inzicht in handelen overheid

'Zo krijgt iedereen meer inzicht in het handelen van de overheid. Het kabinet investeert de komende jaren ruim 500 miljoen in de invoering van de wet, bovenop lopende verbeterplannen voor de informatiehuishouding van de overheid', aldus het ministerie.

Passieve en actieve informatieverstrekking

Een belangrijk verschil met de Wob is dat de Woo naast informatieverstrekking op verzoek (passief) overheidsorganisaties ook verplicht zelf informatie gefaseerd openbaar te maken (actief). Mede hierdoor is de Woo een belangrijke stap naar een open overheid. Uitgangspunt hierbij is dat iedereen recht heeft op toegang tot publieke informatie en dat alle overheidsinformatie in beginsel openbaar is. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt hiervan afgeweken.

Wob-verzoek wordt Woo-verzoek

Naast deze actieve informatieverstrekking, veranderen er ook zaken rond informatieverzoeken. Wob-verzoeken heten voortaan Woo-verzoeken. De termijn voor afhandeling van een Woo-verzoek blijft vier weken, maar kan bij een omvangrijk of complex verzoek met maximaal twee weken worden verlengd in plaats van vier weken onder de Wob. 

Categorie:
Provincie:
Tag(s):