maandag, 9. mei 2022 - 9:34

Jaarverslag van de Nederlandse Arbeidsinspectie

lassen-metaal-riool
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Den Haag

Dat mensen meer zijn dan alleen hun arbeidsprestatie kan de lezer van het jaarverslag van de Nederlandse Arbeidsinspectie als centrale boodschap meekrijgen. Maar het zou ook de boodschap kunnen zijn dat veel werkgevers niet weten met welke gevaarlijke stoffen er in hun productieprocessen worden gewerkt en welke risico’s werknemers lopen. Of misschien wel het feit dat stikstof in hoge mate een beperkende factor is voor de opties die Nederland heeft voor verantwoorde arbeidsmigratie.

Het jaarverslag van de Arbeidsinspectie heeft dit jaar een meer verhalend en reflecterend karakter gekregen. Doel is meer invulling te geven aan wat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid de ‘reflectieve functie van toezicht’ noemt. Het jaarverslag bestaat naast feiten en cijfers, uit een aantal ervaringsverhalen die de inspectiepraktijk weerspiegelen en een reflectie, deze keer door de Inspecteur-generaal Rits de Boer.

Reflectie

In zijn reflectie op het onderwerp ‘regie op arbeidsmigratie’ trekt Inspecteur-generaal Rits de Boer de enigszins wrange conclusie dat Nederland geen keuzestress hoeft te hebben. Want er is niet veel te kiezen. Andere opties dan de bevolkingsomvang stabiliseren, liggen niet voor de hand. “De keuzemogelijkheden rond arbeidsmigratie zijn beperkt. Op korte termijn, omdat huisvesting die aan de normen voldoet een harde beperkende factor is. De keuze voor meer migratie levert in toenemende mate miserabele woonsituaties op. En op langere termijn zijn de keuzes ingeperkt omdat elk van de problemen die de Nederlandse samenleving heeft (woningmarkt, ongelijkheid, CO2, stikstof enzovoort) alleen maar groter wordt als de bevolking (en dus de omvang van de economie) stijgt”. Waarbij van belang is om te realiseren dat Nederland voor vluchtelingen, zoals de situatie nu met Oekraïne onderstreept, altijd ‘migratieruimte’ zal willen en moeten reserveren.

Voor de Arbeidsinspectie zelf betekent dit dat ze meer aandacht zal schenken aan verdienmodellen rond arbeidsmigratie die private winsten opleveren maar de lasten op de samenleving afwentelen.  

Cijfers en Feiten

Het deel over cijfers en feiten betreft zowel het toezicht als de arbeidsinspectie zelf. Zo wordt in dit deel onder meer informatie gegeven over het aantal arbeidsongevallen in 2021. In 2021 ontving de Arbeidsinspectie 3.482 meldingen van arbeidsongevallen, 5% minder dan in 2020. Ook wordt ingegaan op de dekkingsgraad van de interventies, dat gaat over het aantal werkgevers dat wordt bereikt met interventies van de Arbeidsinspectie. Verder staan in dit deel onder meer overzichten van het aantal boetes, het aantal meldingen, een overzicht van het aantal medewerkers en toenemende elektrificatie van de auto’s waarmee inspecteurs en rechercheurs op pad gaan.

Categorie:
Provincie: