zaterdag, 14. mei 2022 - 8:18 Update: 14-05-2022 10:48

Bonden willen 150 miljoen van kabinet voor slachtoffers long covid in zorg en onderwijs

Bonden willen 150 miljoen van kabinet voor slachtoffers long covid in zorg en onderwijs
Foto: Copyright FBF Frank van den Berg
Utrecht

Er moet een tegemoetkomingsfonds van 150 miljoen euro komen voor werknemers in zorg & welzijn en het onderwijs die met long covid kampen. Meer dan 6.000 slachtoffers hebben zich inmiddels bij de bonden gemeld.

Dat schrijven de FNV en AOb in een brief aan de ministers van Sociale Zaken & Werkgelegenheid, Langdurige Zorg & Sport en Onderwijs ten behoeve van de voorjaarsnota die nu wordt opgesteld.

‘De overheid is medeverantwoordelijk voor wat er allemaal mis ging bij de RIVM-richtlijnen over persoonlijke beschermingsmiddelen in de zorg. Bovendien is er wanbeleid gevoerd over ventilatiesystemen in het onderwijs en de kinderopvang’ zegt Kitty Jong, vicevoorzitter FNV. ‘Vele zorg- en onderwijsmedewerkers zijn op het werk besmet geraakt en leiden daar nu financiële schade door. Met een tegemoetkoming  uit een overheidsfonds krijgen de helden die hun gezondheid opofferden eindelijk de erkenning voor hun situatie.’

Kwetsbare positie werknemers

Volgens beide bonden is er tijdens de coronacrisis te weinig gedaan om de gezondheid van werknemers te beschermen. ‘Tijdens de eerste lockdown draaide de noodopvang en het onderwijs aan kwetsbare kinderen gewoon door’, zegt AOb-voorzitter Tamar van Gelder. ‘Er werd toen verondersteld dat kinderen het virus niet konden overdragen aan volwassenen. Dat bleek dus absoluut niet waar te zijn.’   

Binnen de cruciale beroepen die ons land draaiende hielden tijdens de coronapandemie, namen professionals in zorg & welzijn en het onderwijs een extra kwetsbare plaats in. In beide sectoren wordt niet alleen gewerkt met collega’s die besmet kunnen zijn, maar ook met patiënten, cliënten, leerlingen en studenten. In de zorg gaat het vaak zelfs om de directe verzorging en verpleging van Covid-19 patiënten.

1.000 werknemers ontslagen

FNV Zorg & Welzijn en de AOb openden enkele maanden geleden meldpunten voor werknemers uit de zorg en het onderwijs om de grootte van de groep slachtoffers in kaart te kunnen brengen. De twee meldpunten samen ontvingen meer dan 6.000 reacties van werknemers met long covid. Voor deze long covidpatiënten is het heel moeilijk om erkenning en een tegemoetkoming voor de gemaakte kosten te krijgen. Meer dan 1.000 werknemers zijn inmiddels langer dan twee jaar ziek na een coronabesmetting en zijn hierdoor hun baan kwijtgeraakt. Ze leveren er netto 30-50% van hun inkomsten op in.

Jong: ‘Werkgevers, RIVM en rijksoverheid verwijzen constant naar elkaar. Long covidpatiënten worden van het kastje naar de muur gestuurd. Door de onjuiste adviezen en niet nagekomen toezeggingen voelt deze groep zich niet gehoord en niet met respect behandeld. Dit moet ook onderdeel zijn van de parlementaire enquête naar de aanpak van de coronapandemie.’    

Beroepsziekte

Uit onderzoek van de Commissie Heerts naar beroepsziekten blijkt dat werknemers vooral belang hebben bij een snelle financiële tegemoetkoming, zonder ingewikkelde rechterlijke procedures die vaak vier tot tien jaar kunnen duren. Daarom doet de FNV, namens de ruim 6.000 slachtoffers die zich meldden, zelf een voorstel voor een fonds dat er snel kan komen. Komt dit fonds er niet, dan stelt de FNV de Staat aansprakelijk. Inmiddels wordt een procedure voor een collectieve aansprakelijkheidsstelling concreet voorbereid.

22.000 euro per slachtoffer

Een long covidfonds kan analoog worden ingesteld aan de regeling Tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten, met een maximale vergoeding van 22.000 euro per slachtoffer. Dit is vergelijkbaar met andere fondsen die voor de beroepsziekten OPS en Asbest zijn ingericht.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):