vrijdag, 17. juni 2022 - 16:10 Update: 17-06-2022 19:32

Kabinet grijpt noodgedwongen naar crisisaanpak voor vastgelopen asielopvang

azc-winkelmandje-raam-eten
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

De opvang van asielzoekers is in de afgelopen weken steeds verder onder druk komen te staan. In ter Apel, waar vrijwel alle nieuwe asielzoekers die voor het eerst ons land binnenkomen zich moeten melden en laten inschrijven, is de toestroom soms zo groot dat er te weinig capaciteit is om iedereen een normale opvangplek te kunnen bieden.

Door- en uitstroom migratieketen verbeteren

Daarom is er een nationaal crisisteam samengesteld dat er voor moet gaan zorgen dat de door- en uitstroom van de migratieketen wordt verbeterd. De Minister van Justitie en Veiligheid heeft dit zojuist, mede namens de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening middels een brief aan de Tweede Kamer gemeld.

Slapen in de buitenlucht

Sinds maanden moet er in de migratieketen gepast en gemeten worden om passende opvang te bieden voor wie dat nodig is. Mensen worden daarbij opgevangen onder omstandigheden die soms te wensen over laten. De afgelopen weken en dagen is de situatie in de gehele migratieketen (in-, door- en uitstroom) verder onder druk komen te staan. Hierbij zijn bij herhaling mensen opgevangen in tenten en in de buitenlucht. 

Doorstroom

Deze verslechterende situatie maakt het noodzakelijk dat met ingang van vandaag tijdelijk op hoog ambtelijk en politiek-bestuurlijk niveau coördinatie en besluitvorming ten aanzien van doorstroom in de migratieketen plaatsvindt.

NCTV 

De structuur voor nationale crisisbesluitvorming, die wordt gecoördineerd vanuit de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV), wordt geactiveerd specifiek ten behoeve van het bewerkstelligen van een verbetering van de door- en uitstroom van de migratieketen. 

Nationaal crisisteam 

Deze structuur bestaat uit het Interdepartementaal Afstemmingsoverleg (IAO), de Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing (ICCb) de Ministeriele Commissie Crisisbeheersing (MCCb). Ook is het Nationaal Kernteam Communicatie (NKC) actief. Binnen deze structuur wordt nauw samengewerkt met veiligheidsregio’s, gemeenten, IND, COA en andere partners.

Categorie:
Provincie: