donderdag, 23. juni 2022 - 19:11 Update: 23-06-2022 19:21

'Geen onderbouwing dat 1 miljard rijksbijdrage meer huizen oplevert'

nieuwbouw-woning-
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Den Haag

De rijksoverheid heeft met een impuls van 1 miljard euro in 2020 en 2021 beoogd gemeenten te ondersteunen meer huizen te bouwen. 'Het is niet zeker of deze maatregel daadwerkelijk tot meer woningen gaat leiden', zo stelt de Algemene Rekenkamer donderdag na onderzoek.

'Onderbouwing schiet tekort'

'De onderbouwing voor deze rijksbijdrage schiet tekort. Het ontbreekt aan betrouwbare informatie bij de minister of er door deze regeling sneller, beter betaalbare en meer huizen gebouwd worden', aldus de rekenkamer. Het nieuwe kabinet wil opnieuw 1 miljard euro uitgeven via de Woningbouwimpuls.

'Bijna 140.000 woningen erbij gekomen'

De toenmalige minister van Binnenlandse Zaken heeft geclaimd dat er bijna 140.000 woningen bij zijn gekomen dankzij deze stimuleringsmaatregel. Die claim heeft zij onvoldoende aannemelijk gemaakt, zo schrijft de Algemene Rekenkamer op 23 juni 2022 in het rapport Aanpak woningtekort. 

Rijksbeleid 'op onderdelen' aanscherpen 

De nieuwe minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening kondigt in reactie op de onderzoeksbevindingen aan op onderdelen het rijksbeleid aan te scherpen. Het financiële instrument Woningbouwimpuls blijft daarbij volgens de minister een kernelement om de woningbouw in heel Nederland te stimuleren.

93 bouwprojecten krijgen rijkssubsidie

De Woningbouwimpuls was de belangrijkste maatregel van het kabinet-Rutte III om het oplopende woningtekort aan te pakken. Daartoe is in 2019 besloten. In de 2 jaar daarna zijn 93 door gemeenten voorgedragen bouwprojecten goedgekeurd voor de rijksbijdrage. Uiteindelijk is € 855 miljoen aan gemeenten uitgekeerd.

Ook zonder rijksfinanciering was er gebouwd

De resultaten die het kabinet tot einde 2021 heeft geboekt met de 1 miljard euro zijn onvoldoende onderbouwd. De informatie die gemeenten aan de minister rapporteren is onvoldoende betrouwbaar om daar de effecten van de regeling uit af te leiden.
Bij het beoogde effect om sneller woningen te bouwen is geen rekening gehouden met mogelijke verdringing: andere woningbouwprojecten krijgen geen rijksbijdrage en kunnen daardoor, mede door schaarste aan bouwvakkers, -materialen en ook ambtenaren, later of niet uitgevoerd worden. 

'Nog geen harde cijfers'

Volgens de Algemene Rekenkamer is er een reëel risico dat het Rijk via de Woningbouwimpuls heeft bijgedragen aan projecten die er ook zonder aanvullende rijksfinanciering zouden zijn gekomen. Harde cijfers zijn er nog niet; alle projecten moeten nog opgeleverd worden.

Categorie:
Provincie: