donderdag, 21. juli 2022 - 10:18 Update: 21-07-2022 10:28

Provincie: Gaswinning Kaatsheuvel moet veiliger voor bescherming drinkwatergebied

water-kraan-drinken
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Kaatsheuvel/Den Bosch

De provincie Noord-Brabant, waterschap Brabantse Delta en de gemeenten Loon op Zand en Waalwijk willen geen verlenging van de gaswinning van Vermilion op de locatie Sprang in Kaatsheuvel onder de huidige voorwaarden. Dit heeft de provincie Noord-Brabant donderdag bekendgemaakt.

Drinkwatergebied

'Er moeten strengere beschermingsmaatregelen komen om de winning en kwaliteit van drinkwater in dat gebied te garanderen. Daarnaast willen de overheden dat er een omgevingsfonds komt voor lokale duurzaamheidsprojecten, gefinancierd uit de gaswinning', aldus de provincie.

Bezwaar

Dat zijn de belangrijkste punten in het bezwaar tegen het instemmingsbesluit van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) op het winningsplan en de zienswijze op de bijbehorende omgevingsvergunning voor de gaswinning van Vermilion. Met het instemmingsbesluit wil het ministerie Vermilion toestaan om op gaswinlocatie Sprang nog tien jaar langer gas te winnen. 

'Niet boren in grondwaterbeschermingsgebied'

'Als dit zou gaan om een aanvraag voor een nieuw gasveld, dan zou het er nooit komen,' aldus gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Energie). 'Zowel nationale wetgeving (Structuurvisie Ondergrond) als provinciale regelgeving (Interim Omgevingsverordening) staan niet toe dat er geboord wordt voor gas in een grondwaterbeschermingsgebied. Het minste dat Vermilion moet doen, is de beschermings­maatregelen opwaarderen naar het hoogste niveau. Aardgas is een schaarse grondstof, maar dat geldt ook voor schoon drinkwater.'

'Zo weinig mogelijk ruimte voor gas'

Wethouder Louis Laros van de gemeente Loon op Zand maakt zich zorgen: 'De winningslocatie ligt vlakbij waardevolle natuur en landschappen. Bovendien ligt het gasveld voor een groot deel onder het Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen. De schade die kan ontstaan voor de natuurwaarden en de kwaliteit van het drinkwater als de bodembescherming niet op orde is, moeten we echt zien te voorkomen. In de transitie naar een duurzame toekomst zetten we in op zo weinig mogelijk ruimte voor gas.'

Vloeistofdichte putten

Op de gaswinningslocatie Sprang van Vermilion moeten onder andere vloeistofdichte putten komen. Het gebruik van vloeistofdichte putten is een van de beschermingsmaatregelen van het hoogste niveau die in de Interim Omgevingsverordening staat als noodzakelijk voor activiteiten in kwetsbare gebieden. Bij de winning van aardgas komt water vrij. Dat water is mogelijk verontreinigd en moet veilig opgeslagen worden voordat het gezuiverd wordt. 

Vloeistofkerende putten

Momenteel gebruikt Vermilion zogenaamde vloeistofkerende putten. Het gebruik van vloeistofdichte putten verkleint het risico op verontreiniging van de bodem, omdat ze lekdicht zijn. In het instemmingsbesluit van EZK is onterecht opgenomen dat een kleilaag in de grond als een beschermende laag werkt voor de drinkwatervoorziening. Die kleilaag is niet aanwezig in het gebied, waardoor strengere maatregelen nodig zijn.

Lokale duurzaamheidprojecten 

Een deel van de opbrengst van de gaswinning moet gebruikt worden om een omgevingsfonds op te zetten. Dat fonds is bedoeld voor lokale duurzaamheidsprojecten, zoals het isoleren van woningen zodat die minder aardgas nodig hebben voor de verwarming of het verminderen van het gasverbruik van bedrijven. 

Omgevingsfonds

Spierings: 'Het opzetten van een omgevingsfonds is inmiddels de standaard geworden bij grote duurzame energieprojecten, zoals bijvoorbeeld bij Wind A16. Natuurlijk hebben we liever geen gaswinning. Maar als het dan toch moet, dan is het in mijn ogen niet meer dan logisch dat een omgevingsfonds ook de standaard wordt bij aardgaswinning. Zo wordt de omgeving gecompenseerd voor de impact van de energieproductie en dragen fossiele en duurzame energie allebei direct bij aan het verduurzamen van onze maatschappij.' De samenwerkende overheden gaan in overleg met Vermilion om hier afspraken over te maken en verwachten hierbij steun van EZK.

Categorie:
Provincie: