maandag, 5. september 2022 - 14:21 Update: 05-09-2022 14:25

Tegemoetkoming voor afbouw meer mest uitrijden dan 170 kg per hectare

fosfaatreductie-melkveehouderij-koe-weiland-mest
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Nederlandse boeren kunnen in 2022 nog volledige derogatie aanvragen voor het uitrijden van mest. 'De jaren daarna volgt een geleidelijk afbouwpad tot en met 2025', zo meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maandag.

Vanaf 2026 geen uitzondering meer 

Vanaf 2026 krijgen Nederlandse boeren geen uitzondering meer om meer mest uit te rijden dan 170 kg per hectare, de zogenoemde derogatie. Dat staat in de conceptderogatiebeschikking die de Europese Commissie heeft gedeeld met de lidstaten. 

Kabinet stelt 130 miljoen euro beschikbaar

'De gevolgen van het afbouwen van de derogatie zijn groot voor melkveehouders. Daarom stelt het kabinet 130 miljoen euro beschikbaar voor melkveehouders die gebruikmaken van derogatie. Zij kunnen vanaf januari 2023 een financiële tegemoetkoming aanvragen', aldus het ministerie.

'Nooit vanzelfsprekend geweest'

Derogatieverlening voor Nederlandse boeren is nooit vanzelfsprekend geweest – al bij de laatste verlening (voor de jaren 2020 en 2021) was de Europese Commissie (EC) terughoudend in het verlenen van een derogatie. Bij het verlenen van de uitzondering houdt de EC rekening met eisen aan de milieutoestand in den brede en de waterkwaliteit in het bijzonder. Nederland voldoet niet aan alle eisen. De EC kijkt hierbij ook naar de mogelijke oorzaken van de milieudruk.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):