woensdag, 21. september 2022 - 18:55

Consumentenbond: 'Betere uitwerking energieplafond nodig'

Elektriciteitsmeter
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Amersfoort

Met het op Prinsjesdag gepresenteerde prijsplafond voor energie kunnen consumenten makkelijker hun energierekening betalen. De Consumentenbond is blij dat consumenten meer lucht krijgen, maar vindt dat de uitwerking beter moet. Het huidige voorstel doet niets voor huishoudens die op een warmtenet zijn aangesloten. Ook consumenten die met elektriciteit verwarmen hebben het nakijken.

Het idee achter het energieplafond is dat het prijsniveau terug wordt gebracht naar ongeveer dat van begin 2022, voordat de oorlog in Oekraïne de prijzen nog verder omhoog stuwde. Met het energieplafond betalen consumenten straks €1,50 voor een kuub gas. Dat is €0,75 minder dan de gemiddelde prijs voor gas in januari 2022. Voor elektriciteit geldt een tarief van €0,70 per kWh. Dat is echter €0,17 bóven de prijs in januari.

Het prijsplafond geldt tot een gemiddeld verbruik van 1200 kuub gas en 2400 kWh stroom. Daarboven geldt de huidige, hoge, marktprijs.

Warmtepomp uitzetten

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Wij vinden het een onbegrijpelijke keuze van het kabinet om vooral de gasprijs te drukken, maar de prijs voor stroom veel minder. Natuurlijk zijn we blij dat het plafond consumenten de winter door helpt, maar dit plan gaat regelrecht in tegen het beleid om consumenten te stimuleren van het gas af te gaan en over te schakelen op elektriciteit. Consumenten die fors hebben geïnvesteerd in bijvoorbeeld een (hybride) warmtepomp zijn hiervan de dupe. Voor hen is het straks goedkoper om de warmtepomp uit te zetten en weer op gas te stoken. Dat is niet uit te leggen.’

Warmtetarieven

In de Miljoenennota staat bovendien niets over warmtetarieven. Die gelden voor warmtenetten en blokverwarming die vooral veel voorkomen in huurhuizen. Deze tarieven zijn, ondanks herhaaldelijke kritiek van de Consumentenbond, nog steeds gekoppeld aan de gasprijs. ‘Het lijkt alsof de plannenmakers deze groep zijn vergeten’, zegt Molenaar. ‘De nu aangekondigde subsidie op de gastarieven verandert niets aan de hoge marktprijs voor gas. Dus schieten de warmtetarieven voor 2023 omhoog. Ook hier moet een regeling voor komen.’

Subsidiepot

De Consumentenbond is positief over de verruiming van de subsidies voor consumenten om hun huis te verduurzamen in 2023. Al zou een structurele garantie dat de subsidiepot niet leeg raakt, beter zijn. Dat geeft consumenten die eerst moeten investeren en pas maanden later een subsidiebeschikking krijgen veel meer zekerheid.

Particuliere verhuur

Ook het extra geld dat gemeenten krijgen om slecht geïsoleerde huurwoningen aan te pakken is goed en hard nodig. Maar door zich vooral te richten op woningcorporaties, mist het kabinet kansen. Molenaar: ‘Particuliere verhuurders worden nergens toe verplicht. Maar we zien vaak dat die geen vinger uitsteken om huizen energiezuiniger te maken. Daardoor zitten de huurders met een hoge energierekening, terwijl ze ook nog een hogere huur betalen dan gemiddeld. We horen graag hoe het kabinet dat gaat oplossen.’

Categorie:
Provincie: