vrijdag, 30. september 2022 - 15:51 Update: 30-09-2022 16:04

Rechter geeft tennisvereniging toestemming voor gebruik lawaaiige padelbanen

padel-tennis
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Beverwijk

Tennisvereniging LTC DEM in Beverwijk mag haar drie padelbanen vanaf november tot uiterlijk 20.00 uur gebruiken. 'Op deze manier kan de tennisvereniging de landelijke competitie in oktober afmaken en komt binnen afzienbare tijd een einde aan geluidsoverlast die omwonenden in de avonduren ervaren', zo heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland vrijdag bepaald.

Padelbanen

De tennisvereniging nam in februari drie nieuwe padelbanen in gebruik waardoor de geluidsproductie is toegenomen. Bewoners ervaren ernstige geluidshinder van de harde klappen vanaf 07:00 's ochtend tot 23:00 uur 's avonds, zeven dagen per week. Het geluid is storend en hard en volgens hen niet te vergelijken met het geluid van de tennisbanen. Ze hebben meerdere klachten van overlast bij de gemeente ingediend en er zijn twee handhavingsverzoeken bij de Omgevingsdienst IJmond gedaan. 

Geluidsnormen overschreden

Uit akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidsproductie is toegenomen en dat de geluidsnormen die zijn vastgelegd in het zogenoemde Activiteitenbesluit in de avondperiode worden overschreden. De gemeente heeft de tennisvereniging een last onder dwangsom opgelegd die vanaf 23 september in had moeten gaan: per keer dat de geluidsnormen worden overschreden na 20.00 uur, moet de tennisvereniging 2000 euro betalen tot een maximum van 8000 euro.

Geluidsmuur

De tennisvereniging is het hier niet mee eens en vindt onder meer dat de gemeente voorbijgaat aan hun belangen. Zo zijn in oktober op vrijdagavond en in het weekend landelijke competitiewedstrijden gepland. Als er geen padelbanen beschikbaar zijn, vreest de vereniging boetes of zelfs gehele uitsluiting. Ook in november en december zijn er competitiewedstrijden gepland. Daarnaast zegt de vereniging dat ze op dit moment onderzoeken welke geluidsmuur geplaatst kan worden om aan de geluidsnorm te voldoen.

Ordemaatregel

Op 23 september heeft de voorzieningenrechter  in een ordemaatregel in afwachting van de uitspraak de last onder dwangsom geschorst. De dwangsom had op dezelfde dag in moeten gaan.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):