donderdag, 20. oktober 2022 - 16:27

NVWA: Bijna 6 miljoen dieren geruimd in jaarrond vogelgriep

Vogelgriep
Foto: fbf
Den Haag

Vogelgriep heerst nu een jaarrond onder wilde en gehouden vogels in Nederland. Sinds oktober 2021 tot en met vandaag waren er 98 uitbraken op locaties met meer dan 50 vogels, verspreid over het land. Anders dan voorheen, raakten ook in de zomer bedrijven besmet. Zo komt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in dit vogelgriepjaar al op ruim 5,8 miljoen geruimde vogels op besmette locaties, waarvan meer dan 1 miljoen preventief.

Een jaarrond besmettingen

Het vogelgriepjaar 2021-2022 startte 26 oktober vorig jaar met een besmetting met een nieuwe variant van het virus (H5N1) in Zeewolde. Na 11 besmettingen in november en december werden door de NVWA tot de jaarwisseling een half miljoen dieren geruimd. Daar kwamen dit jaar 87 positieve gevallen bij op bedrijven of hobbyhouderijen met meer dan 50 vogels. Ook in de zomer liepen de besmettingen doortot en met een positieve uitslag vandaag in Heythuysen (gemeente Leudal) op een bedrijf met circa 300.000 leghennen. Hier volgt in komende dagen de grootste ruiming tot nu toe. Dit brengt het ruimingsaantal op 98 locaties met vastgestelde vogelgriepbesmettingen op 4,7 miljoen dieren. Dit betreft kippen, leghennen, (vlees)eenden, kalkoenen, vleeskuikens en watervogels. Besmettingen en ruimingen op hobbylocaties met minder dan 50 vogels, zijn hierin niet meegerekend.

Ook preventieve ruimingen

Daarnaast zijn sinds oktober 2021 op 43 locaties uit voorzorg ook vogels op omliggende bedrijven geruimd, omdat ze dicht bij een besmette locatie lagen en op een aantal bedrijven dat een riskant (persoons) contact had gehad met een besmette locatie. Het aantal preventief geruimde vogels ligt inmiddels op 1,1 miljoen. Het totaalaantal dieren dat zo onder regie van de NVWA vanwege vogelgriep is geruimd, komt daarmee op ruim 5,8 miljoen tot nu toe. Het werkelijke aantal ligt nog iets hoger, want de ruimingsaantallen op hobbylocaties met minder dan 50 vogels zijn hierin niet meegerekend.

Gebeurtenissen met grote gevolgen

Bij de bestrijding werkt de NVWA nauw samen met diverse partijen, waaronder dierenartsen, de Gezondheidsdienst voor Dieren, Rendac, transportbedrijven, raapploegen en in coördinatie met het referentielaboratorium WBVR, de GGD, provincies, gemeenten en veiligheidsregio’s. Bij de ruimingen zijn heel veel mensen betrokken. Het zijn ingrijpende gebeurtenissen, voor de vele dieren die geruimd worden, voor de pluimveehouders, hun familie en omgeving, en ook voor de betrokken medewerkers van bedrijven die de ruimingswerkzaamheden mede uitvoeren. 

Categorie:
Provincie: