donderdag, 27. oktober 2022 - 9:35 Update: 27-10-2022 9:43

Nederlandse bevolking gegroeid naar 17,8 miljoen inwoners, vooral door immigratie

silhouet-mensen-tegenlicht
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Den Haag

De Nederlandse bevolking is in de eerste drie kwartalen van 2022 met 191 duizend inwoners gegroeid. 'Dat zijn er ruim twee keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar', zo meldt het CBS donderdag op basis van voorlopige cijfers.

Vluchtelingen Oekraïne 

'Vooral het aantal immigranten was hoog. Deze laatste groep bestond voor 30 procent uit mensen die uit Oekraïne kwamen. Begin oktober telde Nederland bijna 17,8 miljoen inwoners', aldus het CBS. 

Migratiesaldo 188,5 duizend

De bevolking van Nederland groeide in de eerste drie kwartalen van 2022 vooral door buitenlandse migratie. Tot en met september vestigden zich 317,9 duizend immigranten in Nederland. Ruim 97 duizend van hen kwamen in verband met de oorlog in Oekraïne naar Nederland. Ook de emigratie was hoger dan een jaar eerder. Er vertrokken 129,4 duizend mensen naar het buitenland. Per saldo (immigratie min emigratie) kwamen er door buitenlandse migratie 188,5 duizend inwoners bij. Dat zijn er bijna 2,5 keer zoveel als in dezelfde periode van 2021. Zonder migratie van en naar Oekraïne zou het migratiesaldo 102,5 duizend hebben bedragen, ruim 22 duizend meer dan in dezelfde periode van 2021.

Minder kinderen geboren, meer mensen overleden

Tot en met september werden minder kinderen geboren dan in dezelfde periode vorig jaar. Tegelijk was de sterfte naar verhouding hoog, ook hoger dan in dezelfde periode van 2020 en 2021. Gedurende een langere periode overleden meer mensen dan verwacht. Tot en met september 2022 werden 2,5 duizend meer kinderen geboren dan er mensen overleden. De natuurlijke aanwas (geboorte min sterfte) was relatief laag. In het eerste halfjaar van 2022 was de natuurlijke aanwas nog negatief.

Meer immigranten, vooral uit Oekraïne

Dit jaar is de immigratie hoog. Dat is mede het gevolg van de situatie in Oekraïne. Vooral in de eerste maanden na de inval van Rusland op 24 februari 2022 kwamen relatief veel mensen vanuit Oekraïne naar Nederland. Ook in het derde kwartaal schreven zich nog ruim 18 duizend Oekraïense vluchtelingen in bij een Nederlandse gemeente.

Aziatische migranten

De meeste migranten die vanuit Oekraïne kwamen, zijn daar of in de toenmalige Sovjet-Unie geboren. Naast immigranten uit de (voormalige) Sovjet-Unie vestigden zich ook meer immigranten die in andere delen van de wereld geboren zijn. Vooral het aantal Aziatische migranten nam toe ten opzichte van de periode januari-september vorig jaar. Er schreven zich bijvoorbeeld meer mensen in uit India, Turkije en Syrië, maar ook uit Afghanistan. Er keerden minder in Nederland geboren migranten terug naar Nederland. Immigranten uit andere Europese landen vormden, buiten immigranten uit de (voormalige) Sovjet-Unie, de grootste groep.

Categorie:
Provincie: