woensdag, 2. november 2022 - 16:53 Update: 02-11-2022 16:54

VodafoneZiggo scheept werknemers af met kruimels, acties op komst

computer-internet-cyber-hacken
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Utrecht

Er is grote onrust ontstaan binnen VodafoneZiggo nu de aanbieder van tv, internet en telefonie een volstrekt ontoereikend eindbod voor een nieuwe cao heeft gepresenteerd. Tijdens een bijeenkomst deze week van de FNV voor alle medewerkers liet een overgrote meerderheid glashelder weten dat dit niet door de beugel kan en bereid is actie te voeren. Dat die acties er komen, ligt voor de hand.

De cao van VodafoneZiggo liep al op 31 december 2021 af en sindsdien kregen de werknemers er geen cent extra bij. Het bedrijf is ook niet van plan om met terugwerkende kracht de lonen over 2022 structureel te verhogen. Ondanks dat de inflatie op recordhoogte staat, wil het bedrijf zijn eigen werknemers afschepen met twee keer een eenmalige uitkering van maximaal € 500 netto op 1 december 2022 en 1 januari 2023.

Pijnlijke constatering

Volgend jaar kunnen de lonen structureel wel iets omhoog: met 2% en € 75 bruto per maand (met een bodem van in totaal € 135 bruto) per 1 januari 2023 en nog eens 3% per 1 juli 2023. Een pijnlijke constatering voor de medewerkers die met lede ogen moeten aanzien hoe hun koopkracht er ook  komend jaar vanwege de inflatie keihard op achteruit gaat.

Meer dan 10% koopkrachtverlies

Geeta Heera Bestuurder FNV Diensten: ‘Het huidige eindbod betekent meer dan 10% koopkrachtverlies over 2 jaar. Dat pikken de medewerkers niet. Het operationeel resultaat verbetert elk jaar dankzij hun inzet. Intussen zien de medewerkers dat hun werkgever genereus is voor de aandeelhouders die royaal worden beloond via hoge dividenduitkeringen. Terwijl zij rijker worden, moeten de medewerkers die het geld verdienen steeds vaker boodschappen terugleggen in de supermarkt. Dat valt niet uit te leggen.’

Verslechtering sociaal plan

VodafoneZiggo geeft aan dat het, na het afsluiten van de cao, wil onderhandelen over een vernieuwd sociaal plan. Maar als klap op de vuurpijl stelt de werkgever hier nu al allerlei voorwaarden aan. Heera: ‘In het eindbod staat dat VodafoneZiggo de ontslagvergoeding wil koppelen aan de wettelijke transitievergoeding, een soort ondergrens. De FNV kan dit niet anders interpreteren dan dat aan vakbonden impliciet wordt gevraagd in te stemmen met een verslechtering van het sociaal plan. Wij willen ons niet vastleggen op dergelijke uitgangspunten.’

Koopkracht op peil

FNV eist dat VodafoneZiggo de koopkracht van zijn mensen minimaal op peil houdt door de inflatie te corrigeren via de zogeheten automatische prijscompensatie. Ook moet het minimumloon naar € 14 bruto per uur en zou iedereen er minimaal € 100 bruto per maand bij moeten krijgen. Voorsorteren op een verslechtering van het sociaal plan kan niet aan de orde zijn.

Heera: ‘Het eindbod is over de gehele linie slecht. Maar dat het bedrijf de medewerkers nu met kruimels de winter in wil sturen is voor hen moeilijk te bevatten. We verwachten dan ook dat de actiebereidheid de komende tijd alleen nog maar verder zal groeien.’

VodafoneZiggo

FNV gaat met de medewerkers in gesprek om te bepalen welke acties er gevoerd gaan worden. Bij VodafoneZiggo werken 6.750 mensen en het is een van de grootste aanbieders van televisie, internet en telefonie in Nederland. Het bedrijf is een joint venture van Liberty Global, het grootste internationale tv- en breedbandinternetbedrijf & Vodafone Group, een van 's werelds grootste telecommunicatiebedrijven.

Categorie:
Provincie: