woensdag, 23. november 2022 - 16:35 Update: 24-11-2022 9:53

Rechter: Nederlands bombardement in Afghanistan was onrechtmatig

chora-militair
Foto: Ministerie van Defensie
Den Haag/Chora

De rechtbank Den Haag heeft woensdag 23 november 2022 uitspraak gedaan in een zaak die gaat over het bombardement van een Afghaanse quala, een ommuurd wooncomplex, tijdens de slag om Chora medio juni 2007. Dit meldt de rechtbank woensdag.

'Staat moet schade slachtoffers vergoeden'

'De rechter heeft geoordeeld dat het bombardement onrechtmatig was en dat de Nederlandse Staat de schade van de slachtoffers moet vergoeden. Die schade moet in een volgende procedure worden begroot', aldus de rechtbank.

Bombardement onrechtmatig

Nederland was verantwoordelijk voor het bombardement op deze quala. Het was bekend dat deze quala werd bewoond door burgers. De Staat beriep zich erop dat de Taliban deze quala gebruikte voor militaire doeleinden en dat het bombarderen van deze quala – ook al woonden er burgers – dus niet onrechtmatig was. De rechtbank oordeelt echter dat de Staat niet voldoende duidelijk heeft gemaakt op basis waarvan hij concludeerde dat de quala door de Taliban werd gebruikt. 

Rapporten

Uit de rapporten die de Staat heeft overgelegd, met daarin logboeken over de uren vlak voor het bombardement, kan die conclusie niet worden getrokken. De rechtbank heeft om die reden aangenomen dat het bombarderen van de quala in strijd is met het zogeheten beginsel van onderscheid uit het internationaal humanitair oorlogsrecht. Het bombardement op deze quala is om die reden dus wel onrechtmatig.

Verjaring verworpen door rechtbank

De rechtbank verwerpt het beroep op verjaring van de Staat. Verder oordeelt de rechtbank dat de onderzoeksplicht van artikel 2 van het EVRM – op grond waarvan een staat onder omstandigheden verplicht is een officieel onderzoek te doen als er dodelijk geweld is gebruikt door die staat – in deze zaak niet van toepassing is.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: