dinsdag, 6. december 2022 - 18:04 Update: 06-12-2022 18:38

2e Kamer stemt in met plan voor gratis tampons en maandverband voor minima

tampon-maandverband
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Den Haag

Een coalitie van maatschappelijke organisaties, bestaande uit FNV en acht andere organisaties, is blij dat de Tweede Kamer vandaag heeft ingestemd met een voorstel om in alle gemeenten voor lage inkomens menstruatieproducten beschikbaar te stellen. Dit meldt FNV dinsdag. 'Om dit probleem onder de aandacht te brengen van de (lokale)politiek verscheen in september 2021 het manifest menstruatie-armoede', aldus FNV.

Gratis menstruatieproducten

Kitty Jong, vicevoorzitter FNV: ‘Wij willen in de eerste plaats meer inkomen voor mensen die het niet breed hebben: verhoging van het minimumloon naar 14 euro, met de daaraan gekoppelde uitkeringen. Tegelijk is het fijn dat gemeenten nu menstruatieproducten beschikbaar stellen, een basisbehoefte voor meisjes en vrouwen. Hard nodig in deze tijd waarin mensen lastig rondkomen.’ De partijen geven aan dat er veel maatschappelijke druk nodig was om ervoor te zorgen dat in alle gemeenten menstruatieproducten beschikbaar komen voor de laagste inkomens

Uniforme uitvoering

De coalitie roept daarnaast op tot zoveel mogelijk uniforme uitvoering. Gemeenten mogen zelf bepalen welke inkomens vallen onder hun minimabeleid, meestal is dat rond de 120% van het bijstandsniveau. Bij de energietoeslag zijn er veel verschillen: in de ene gemeente krijg je wel hulp, in de andere gemeente niet. Bovendien signaleren de organisaties dat de inkomensgrens voor minima heel laag is, terwijl nu juist ook huishoudens met een modaal inkomen moeilijk rondkomen. De coalitie roept dan ook op tot een ruimhartige uitvoering. In Schotland worden sinds dit jaar menstruatieproducten gratis beschikbaar gesteld, niet alleen voor minima. Jong: ‘We roepen gemeenten in Nederland op om deze menstruatieproducten breder dan alleen voor de laagste inkomens beschikbaar te stellen.’

Manifest menstruatie-armoede

Uit onderzoek blijkt dat een op de tien vrouwen en meisjes zich geen menstruatiemiddelen kan veroorloven. In het manifest menstruatie-armoede wordt de lokale politiek opgeroepen om menstruatiearmoede op te nemen in het lokale armoedebeleid en ook te zorgen voor laagdrempelige uitgiftepunten van gratis menstruatieproducten. Door het aannemen van de motie wordt aan deze oproep nu gehoor gegeven en moeten alle gemeenten menstruatieproducten beschikbaar stellen.

Uitgiftepunten

Stichting Armoedefonds voorziet op dit moment ruim 1.300 menstruatieproducten uitgiftepunten, verspreid door Nederland, maandelijks van gratis menstruatieproducten. Het gaat daarbij om laagdrempelige locaties zoals scholen, voedselbanken, bibliotheken en divers maatschappelijke organisaties.

Aanbevelingen gemeentelijke aanpak

In februari 2022 werd een rapport gepubliceerd met persoonlijke verhalen van (jonge) vrouwen die zich niet of nauwelijks menstruatieproducten kunnen veroorloven. Daarin stonden ook aanbevelingen voor een effectieve gemeentelijk aanpak. Er zou bijvoorbeeld niet beknibbeld moeten worden op andere armoedemaatregelen. En ook moet er aandacht zijn voor keuzevrijheid, waarbij vrouwen en meisjes zelf kunnen beslissen welke producten ze willen gebruiken en wat het best bij hen past.

Coalitie

De coalitie van maatschappelijke organisaties bestaat uit onder meer Stichting Armoedefonds, Nationaal Fonds Kinderhulp, Alliantie Kinderarmoede, SUN Nederland, WOMEN INC, Bloody Basics, de FNV,  Diaconaal Consulent Armoedebestrijding PKN classis Groningen-Drenthe en Dokters van de Wereld.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):