dinsdag, 28. februari 2023 - 15:35 Update: 28-02-2023 15:44

ACM: tarieven TenneT worden hoger door hoge energieprijzen

stroom-spanning-levensgevaar
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

TenneT, de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet, maakt door de sterk gestegen energieprijzen extra kosten voor energie die onder andere ingekocht moet worden om het elektriciteitssysteem in balans te houden. Dit meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) dinsdag.

Voorschot

De ACM wil voorkomen dat TenneT door deze hoge kosten minder investeringsruimte overhoudt voor het uitvoeren van projecten die belangrijk zijn voor de energietransitie. Daarom wil de ACM TenneT in de tarieven voor het jaar 2024 alvast een voorschot voor deze hoge kosten geven. Met dit bericht wil de ACM marktpartijen en andere belanghebbenden ruim van tevoren op de hoogte brengen van de manier waarop de ACM de sterk gestegen kosten voor energie sneller in de tarieven van TenneT gaat verwerken.

Financieringscapaciteit

TenneT moet energie inkopen voor redispatch (o.a. congestiemanagement), netverliezen en het handhaven van de balans op het elektriciteitsnetwerk. De kosten die TenneT hiervoor maakt worden altijd al vergoed via de tarieven. Dit gebeurt via een voorschot op basis van schattingen, waarna de werkelijke kosten normaliter na 2 jaar nagecalculeerd worden. Omdat de energieprijzen sterk gestegen zijn moet TenneT een hoger bedrag vooruitbetalen. Om te voorkomen dat dit ten koste gaat van de financieringscapaciteit heeft de ACM aan TenneT laten weten dat zij kan rekenen op een voorschot van 25 tot 40% van de te verwachten nacalculatie over 2023. Dit betekent dat de kosten die TenneT in rekening mag brengen, sneller worden doorberekend aan consumenten en bedrijven.

Ontwikkelingen op de energiemarkt

Op dit moment kan de ACM nog niet goed inschatten wat het effect van het voorschot zal zijn op de tarieven voor 2024. Dit zal onder andere afhangen van de ontwikkelingen op de energiemarkten in de komende maanden. De exacte hoogte van het voorschot bepaalt de ACM bij het vaststellen van de tarieven van TenneT in november 2023. De ACM zal jaarlijks bekijken of de marktomstandigheden aanleiding geven om deze voorschotmethode ook voor de tarieven van 2025 en 2026 toe te passen. Vorig jaar besloot de ACM dat regionale netbeheerders de hogere kosten al mochten verwerken in de tarieven van 2023.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):