zaterdag, 18. maart 2023 - 17:47 Update: 19-03-2023 11:37

Nu ook een CO2-plafond voor Nederlandse luchthavens

stijgen-klm-vliegtuig-schiphol
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Den Haag/Schiphol

Er komt een plafond voor de hoeveelheid CO2 die de luchtvaart, vertrekkend vanuit Nederland, mag uitstoten. Dat heeft het kabinet vrijdag op voorstel van minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat besloten. Het CO2-plafond gaat ervoor zorgen dat de doelen voor de reductie van CO2 door de luchtvaart worden gehaald.

CO2-plafond luchtvaart

Voor de meeste sectoren zijn de klimaatdoelen voor de komende jaren al vastgelegd in de klimaatwet, maar voor de luchtvaart is dat niet het geval. Met het CO2-plafond worden ook de doelen voor de luchtvaart in een wet vastgelegd.

Prikkel

In 2019 werd het Akkoord Duurzame Luchtvaart gesloten tussen de luchtvaartsector, kennisinstellingen en de overheid (de Duurzame Luchtvaarttafel). Met het plafond ontstaat er een prikkel voor zowel de sector als de overheid om werk te maken van de afspraken over verduurzaming van de luchtvaart.

Overschrijding compenseren

Het plafond zal gelden voor uit Nederland vertrekkende, internationale vluchten. Het maximum aan CO2-uitstoot dat per luchthaven wordt vastgesteld zal voor meerdere jaren gelden, zodat een overschrijding in één jaar kan worden gecompenseerd in volgende jaren.

Drie varianten bekeken

De afgelopen tijd is gekeken naar drie varianten voor een CO2-plafond. De variant waarbij er per luchthaven een plafond wordt ingesteld bleek als enige uitvoerbaar en te verenigen met internationale regelgeving.

Verdere uitwerking

De komende tijd wordt het CO2-plafond verder uitgewerkt. Daarbij zullen stakeholders worden betrokken, waaronder de Duurzame Luchtvaarttafel onder voorzitterschap van Lodewijk Asscher. De ambitie is om het plafond in 2025 in te voeren.

Categorie:
Provincie: