maandag, 3. april 2023 - 10:02

Rode Kruis opent gironummer 5125 om voedselhulp in Nederland te verdubbelen

groenten-supermarkt
Foto: Unsplash/nrd nicotitto
Den Haag

Het Rode Kruis ziet de vraag om voedselhulp al maanden toenemen. Sinds begin dit jaar helpen de hulporganisatie en zijn lokale partners gemiddeld 6000 huishoudens per maand met een wekelijkse boodschappenkaart ter waarde van 17,50 euro. In totaal staan er minimaal 2300 mensen op de wachtlijst voor zo’n kaart die besteed kan worden in de supermarkt. Daarom wil het Rode Kruis deze voedselhulp verdubbelen: van 20.000 duizend bereikte mensen in 2022, naar minimaal 40.000 mensen in 2023. Om dit te bereiken, opent het Rode Kruis Gironummer 5125.

Heleen van den Berg, waarnemend Directeur Nationale Hulp en Verenigingsmanagement: “Het is een zorgwekkende ontwikkeling dat steeds meer mensen in Nederland niet genoeg geld overhouden om voldoende gezond en gevarieerd voedsel te kopen. Ze eten te weinig of slaan maaltijden over. Dat kan verstrekkende gevolgen hebben, in de eerste plaats voor deze mensen zelf, maar op termijn ook voor onze samenleving. Te weinig of niet eten tast immers je gezondheid aan. En op een lege maag kan je je minder goed concentreren.”

Uit eerder onderzoek van het Rode Kruis blijkt dat zeker 400.000 mensen verkeren in onzichtbare voedselnood. Deze groep mensen wil graag hulp, maar had dit ten tijde van de uitvraag nog niet gevonden. Het vermoeden is dat de aantallen in de afgelopen tijd verder zijn toegenomen.

Boodschappenkaarten

In 2022 deelde het Rode Kruis 215.713 boodschappenkaarten uit. Deze kaarten, ter waarde van 17,50 euro, worden uitgegeven via lokale initiatieven, zoals buurthuizen en wijkcentra. Inmiddels werkt het Rode Kruis in Nederland samen met 73 partners. Deze lokale initiatieven spreken regelmatig hun zorgen uit. Door stijgende vaste lasten en de inflatie die opnieuw is toegenomen houden mensen steeds minder geld over voor gevarieerd voedsel. Voedsel is daarmee de sluitpost van de huishoudbegroting geworden. Het Rode Kruis wil daarom inspringen op plekken waar de nood het hoogst is. In 2023 zijn tot nu toe zeker 36.000 boodschappenkaarten uitgedeeld.

OCW-schoolmaaltijden

Vorige week maakte het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bekend dat zij geld vrijmaakt voor hulpverlening van het Rode Kruis en het Jeugd Educatiefonds om leerlingen met een gevulde maag naar school te laten gaan. Deze hulp aan scholieren valt buiten de mensen die het Rode Kruis bereikt met de voedselhulp via de partnerorganisaties. Het geld vanuit het ministerie OCW wordt gebruikt voor het programma schoolmaaltijden.

Het Rode Kruis opent nu een gironummer, omdat er niet alleen op scholen extra voedselhulp nodig is. De hulp die wij al tijden verzorgen, richt zich op onder andere ouderen, ongedocumenteerde mensen en alleenstaande ouders. Ook ziet het Rode Kruis steeds meer mensen die net te veel verdienen om in aanmerking te komen voor reguliere hulpverlening. Het Rode Kruis betaalt de voedselhulp met geld van donaties. 

Gironummer

De hulporganisatie hoopt de hulpverlening zo snel mogelijk uit te breiden. Doneren kan via Giro 5125, het rekeningnummer NL02 INGB 0000 0051 25 of via www.rodekruis.nl.  

Categorie:
Provincie: