donderdag, 20. april 2023 - 21:48 Update: 20-04-2023 22:00

Financiële compensatie omwonenden Schiphol voor geluidshinder

geluidsoverlast-vliegtuig-compensatie
Foto: Archief EHF/ foto bewerkt ter illustratie
vliegtuig-lawaai-flat-geluidshinder
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Schiphol

Omwonenden van Schiphol in de gemeenten Uithoorn, Haarlemmermeer, Aalsmeer en Amstelveen komen in aanmerking voor financiële compensatie wegens geluidsoverlast. Dit meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat donderdag.

Handhavingspunt

Het gaat om mensen die in de periode van november 2017 tot en met oktober 2019 in de buurt van een handhavingspunt woonden waarvan de grenswaarde voor geluid is overschreden. 

Overschrijding grenswaarden

Rondom Schiphol liggen handhavingspunten met grenswaarden voor hoeveel geluid er maximaal mag worden veroorzaakt. Aan de hand van die handhavingspunten wordt getoetst of aan de grenswaarden wordt voldaan. Maar omdat er de afgelopen jaren al werd gevlogen volgens nieuwe regels die nog niet officieel waren vastgelegd, het anticiperend handhaven, werd er door de ILT niet gehandhaafd op overschrijding van die grenswaarden.

Verzoeken nadeelcompensatie ingediend

9 omwonenden hebben in 2020 aangegeven dat zij schade hebben geleden door het anticiperend handhaven en dienden verzoeken in om nadeelcompensatie. Een onafhankelijke commissie onder leiding van mr. dr. Onno te Rijdt bracht in opdracht van het ministerie van IenW een advies uit over de verzoeken. De commissie oordeelde dat het anticiperend handhaven inderdaad tot gederfd woongenot leidt.

Ongeveer 4.600 adressen komen in aanmerking

Het ministerie neemt het advies over en heeft laten onderzoeken hoeveel andere omwonenden te maken hebben met vergelijkbare omstandigheden. Het gaat om zo’n 4.600 adressen. In de week van 24 april krijgen de bewoners van de betreffende adressen van het ministerie een brief met informatie over de nadeelcompensatie en de aanvraagprocedure.

Compensatie voor einde van het jaar

Van 1 mei tot en met 31 juli 2023 kunnen zij een aanvraag voor nadeelcompensatie indienen. Het streven is om alle aanvragen binnen 8 weken na het sluiten van de termijn te beoordelen. Dat betekent dat de meeste mensen hun compensatie voor het einde van het jaar ontvangen.

Hoogte compensatie afhankelijk

De hoogte van de nadeelcompensatie is afhankelijk van de mate van de overschrijding en de WOZ-waarde van het adres. Voor alle adressen die in aanmerking komen voor nadeelcompensatie is dit berekend. De verwachting is dat het merendeel van de bedragen valt in een bandbreedte tussen de 50,- en  2.200,- euro.

Kaart

Kijk hier voor de kaart met het percentage ernstig gehinderden door het geluid van vliegtuigen (2020)

Categorie:
Provincie: