vrijdag, 2. juni 2023 - 13:05

Ombudsmannen roepen Kamer op tot scherpte in uitvoering maatregelenpakket Groningen

Foto van scheur in muur door beving
Foto: MV

Het Kabinet heeft vijftig nieuwe maatregelen bedacht die de Groningers moeten helpen. De Nationale ombudsman en Kinderombudsman zien dat al deze maatregelen nu al leiden tot verwarring. De ombudsmannen willen daarom dat de Tweede Kamer er scherp op let dat de maatregelen bewoners ontzorgen in plaats van nieuwe zorgen geven. Ze hebben de Kamer hierover een brief gestuurd.

De ombudsmannen zien dat nieuwe maatregelen en beleid vaak in het water vallen. Dit komt door onduidelijke communicatie vanuit de overheid. Of doordat er niet genoeg geld of menskracht is bij uitvoeringsorganisaties. Ook zien de ombudsmannen dat de samenwerking tussen organisaties en samenhang tussen regelingen niet goed is. Dit is een recept voor nieuwe teleurstellingen voor bewoners. De ombudsmannen hameren er dan ook op dat de nieuwe maatregelen bewoners moeten ontzorgen in plaats van nieuwe zorgen geven.

Nu al onzekerheid door aangekondigde maatregelen

De ombudsmannen waarschuwen dat de aangekondigde maatregelen nu  al vragen oproepen bij burgers. Nationale ombudsman Reinier van Zutphen: "De overheid moet goed snappen dat zo'n aankondiging van nieuwe maatregelen direct tot onzekerheid leidt. Burgers vragen zich af wat verstandig is om nu te doen. Het is onduidelijk wat de maatregelen betekenen voor hun eigen situatie en wat het effect is op lopende (juridische) procedures. Ook willen zij weten wanneer nieuwe regelingen gaan gelden. De overheid kan met de aankondiging van maatregelen geen tijd kopen. Ze moeten doorpakken. Het is tijd voor de burger."

Kamerdebat over kabinetsreactie

Binnenkort vergadert de Tweede Kamer over de kabinetsreactie op het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie. De ombudsmannen vragen de Tweede Kamer er scherp op toe te zien dat de overheid betrouwbaar en duidelijk is en verantwoordelijkheid neemt en houdt. Bovendien benadrukken de ombudsmannen dat de

overheid een heldere toekomstvisie moet hebben over kinderen. Daarin moet staan wat zij nu en in de toekomst nodig hebben om een goede jeugd te beleven en zich te kunnen ontplooien en ontwikkelen.

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: