zaterdag, 2. maart 2024 - 18:46

Woensdag 6 maart uitspraak over tracébesluit ViA15

Drukte op A12 en A50 door ongeval knooppunt Waterberg
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Utrecht

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State doet op woensdag 6 maart 2024 uitspraak over het tracébesluit ‘A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15)’ van de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Het tracébesluit maakt het mogelijk de A12 en A15 te verbreden en de A15 vanaf knooppunt Ressen door te trekken en aan te sluiten op de A12.

Openbaarmakingszitting en livestream

De uitspraak wordt openbaar gemaakt op een openbare rechtszitting. Deze zitting begint om 10.10 uur en duurt zo’n vijf minuten. Tijdens de zitting leest de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, mr. Rosa Uylenburg, de beslissing voor en licht zij kort enkele overwegingen toe die tot de uitspraak hebben geleid. De openbaarmakingszitting is via een livestream te volgen. Op deze pagina verschijnt op woensdagochtend 6 maart om 9.00 uur een link naar de livestream op het YouTubekanaal van de Raad van State.

Tekst van de uitspraak staat om 10.15 uur online

De volledige tekst van de uitspraak en het bijbehorende persbericht zijn woensdag vanaf 10.15 uur te lezen op de website van de Raad van State.

Waar gaat de ViA15-zaak over?

De zaak kent een lange voorgeschiedenis. Tegen het tracébesluit uit 2017 werden aanvankelijk door 44 particulieren, bedrijven en organisaties beroep ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak.

Tussenuitspraak januari 2021

In januari 2021 deed de Afdeling bestuursrechtspraak een eerste tussenuitspraak in deze zaak. Daarin werden de beroepschriften van veertig bezwaarmakers ongegrond of niet-ontvankelijk verklaard. Vier bezwaarmakers hadden bezwaren ingediend over de stikstofberekeningen die aan het tracébesluit voor de ViA15 ten grondslag lagen. De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelde dat deze stikstofberekeningen gebrekkig waren. Zij hielden namelijk alleen rekening met stikstof die binnen vijf kilometer van de weg neerdaalde. De Afdeling bestuursrechtspraak vroeg zich af of daarmee wel een volledig beeld ontstond van de hoeveelheid stikstof die neerkomt in beschermde natuurgebieden in de omgeving. Zij droeg de minister op om dit gebrek te herstellen.

Tussenuitspraak april 2023

De minister paste na deze eerste tussenuitspraak het tracébesluit aan. Er werden nieuwe stikstofberekeningen gemaakt waarbij de stikstofuitstoot van verkeer werd berekend tot op 25 kilometer van de weg, de zogenoemde rekenafstand. In totaal zes bezwaarmakers twijfelden of deze rekenafstand wel afdoende was. In een tweede tussenuitspraak van april 2023 oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak dat de rekenafstand van 25 kilometer bij individuele projecten aanvaardbaar was. De Afdeling bestuursrechtspraak koos ervoor om toen alleen te oordelen over de rekenafstand, omdat dat relevant was voor alle projecten in Nederland die stikstof veroorzaken. Maar er bleven nog bezwaren over en die gaan over de zogenoemde passende beoordeling en de externe saldering. Daarover doet de Afdeling bestuursrechtspraak op 6 maart 2024 uitspraak.

Categorie:
Provincie: