vrijdag, 19. april 2024 - 14:47 Update: 19-04-2024 17:42

Autoriteit Persoonsgegevens: privacy risico’s aan gebruik Facebook Pages

rijksoverheid-facebook
Foto: Screenshot Facebook/Rijksoverheid
Den Haag

In een advies aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) bevestigt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) dat privacy risico’s moeten worden weggenomen om gebruik te kunnen blijven maken van Facebook Pages en adviseert de inzet van Facebook Pages niet te continueren.

Gegevensverwerking op overheidspagina’s op Facebook

Vorig jaar onderzocht het ministerie van BZK of er privacy risico’s zijn voor burgers bij de gegevensverwerking op overheidspagina’s op Facebook. In het onderzoek werden 7 hoge risico’s gevonden voor de gegevensverwerking. Naar aanleiding van deze hoge risico’s heeft het ministerie gesprekken gevoerd met Meta met het verzoek deze risico’s weg te nemen. Hiertoe bleek Meta niet bereid. Daarom is de AP gevraagd om advies te geven.

'Wil snel duidelijkheid van Meta'

Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en digitalisering): “Ik vind het belangrijk dat de Nederlandse overheid op rechtmatige en zorgvuldige wijze omgaat met de bescherming van persoonsgegevens en rechten van burgers. Ik wil zo snel mogelijk, uiterlijk voor het zomerreces, duidelijkheid van Meta hoe ze tegemoetkomen aan onze zorgen. Anders zijn we genoodzaakt, in lijn met het advies van de AP, te stoppen met onze activiteiten op Facebook Pages.”

Privacy en data

Burgers moeten kunnen vertrouwen op een veilige en betrouwbare online omgeving, die inclusief is en waar burgers grip hebben op hun privacy en data. De Rijksoverheid wil graag gebruik blijven maken van Facebook Pages voor haar communicatie, ook gezien haar bijzondere rol bij publieke dienstverlening aan hulpbehoevende burgers of in communicatie bij crises. Het ministerie van BZK zal het advies op korte termijn met Meta bespreken.

Categorie:
Provincie: