maandag, 1. juli 2024 - 8:53

Meer loon en betere arbeidsvoorwaarden voor werknemers Havenbedrijf Rotterdam

container-haven-overslag
Foto: Archief EHF
Rotterdam

De vakbonden FNV, OV-HbR en CNV Publieke Diensten hebben een nieuwe cao met Havenbedrijf Rotterdam N.V. afgesloten. De cao, die van 1 juli 2024 tot 1 juli 2026 loopt, voorziet in aanzienlijke verbeteringen voor de medewerkers.

‘Deze cao betekent een flinke stap vooruit voor de medewerkers’, zegt Tanja Schrijver, bestuurder FNV Publiek Belang. ‘Met de structurele loonsverhogingen en de verbeterde regelingen zorgen we ervoor dat het Havenbedrijf Rotterdam een aantrekkelijke werkgever blijft voor de werknemers.’

Minimum uurloon naar 17 euro

Tijdens de looptijd van de cao worden de salarissen structureel verhoogd. Per 1 juli 2024 krijgen alle medewerkers een loonsverhoging van 5%, gevolgd door een extra verhoging van 4% per 1 juli 2025. Bovendien wordt het minimum bruto uurloon vastgesteld op € 17,-.

Verhoging salarissen

De nieuwe cao zal er ook voor zorgen dat alle salarissen met 3% omhoog gaan. De mogelijkheid tot salarisverlaging op basis van beoordelingen wordt afgeschaft en bonussen worden toegekend op basis van bijzondere prestaties.

Verhoging kilometervergoeding

Naast de loonsverhogingen worden ook de kilometervergoeding voor woon-werkverkeer en de fietsvergoeding verhoogd naar € 0,23 per kilometer vanaf 1 juli.

Pilot om met keuzebudget studieschuld af te lossen

Vanaf 1 januari 2025 kunnen medewerkers maximaal € 1.500,- per jaar van hun Persoonlijke Keuzebudget (PKB) gebruiken voor het aflossen van studieschulden bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), een maatregel die twee jaar als pilot wordt uitgevoerd.

Tasforce Werkdruk en informatie pensioenstelsel

Een speciale Taskforce Werkdruk wordt opgericht om de werkdruk te verminderen. De focus ligt eerst op de afdelingen met de hoogste werkdruk. Uiterlijk in oktober moet er een actieplan klaar zijn. Daarnaast zal het Havenbedrijf de medewerkers beter informeren over het nieuwe pensioenstelsel.

Categorie:
Provincie: