emissiereductie

vrijdag, 1. november 2019 - 14:14

PBL: kabinetsdoel van 49% emissiereductie wordt zo niet gehaald

Het doel van 49 procent reductie van broeikasgasemissies in 2030 ten opzichte van 1990 wordt naar verwachting niet gehaald dit ondanks dat het Lees verder...