omgevingsvisie

dinsdag, 29. maart 2016 - 15:09

Milieueffectrapport voor Omgevingsvisie Groningen met aanvulling compleet

De Commissie m.e.r. heeft de aanvulling op het milieueffectrapport voor Omgevingsvisie Groningen beoordeeld. Zij vindt dat deze de milieueffecten goed Lees verder...