philadelphia

woensdag, 20. november 2013 - 13:02

Philadelphia Zorg zet mes in personeelsbestand en schrapt 900 banen

Vanwege de forse bezuinigingen vanuit het rijk op de extramurale begeleiding van cliënten waarvoor de AWBZ vergoeding vervalt en naar de gemeente overgaat Lees verder...