dinsdag, 28. maart 2017 - 12:47 Update: 28-03-2017 18:19

Rijden we binnenkort op gras?

Rijden we binnenkort op gras?
Foto: fbf
Gent

Bio-ingenieurs van de Universiteit Gent hebben een proces ontwikkeld dat van gras een biobrandstof kan maken. Wordt Jommekes Grasmobiel werkelijkheid?

Het grootste deel van de energie die we gebruiken als energievoorziening is afkomstig uit fossiele bronnen. Bij de verbranding van deze fossiele brandstoffen komt CO2 vrij, wat aanzienlijke schade aanricht aan het milieu.

Onderzoekers van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen gaan daarom op zoek naar nieuwe, duurzame brandstoffen. Zoals gras.

“Gras is er in overvloed, dus zou het ideaal zijn als biologische brandstof”, aldus doctoraatsstudent Way Cern Khor, die zijn doctoraatsonderzoek deed over gras als biobrandstof. “In mijn onderzoek heb ik methodes getest die gras kunnen afbreken en behandelen tot het gebruikt kan worden als brandstof.”

Zo werkt het

Eerst krijgt het gras een voorbehandeling zodat het makkelijker biologisch afbreekbaar is. Dan worden bacteriën toegevoegd die de suikers in het gras omzetten naar melkzuur en daarvan afgeleide stoffen. Dit melkzuur kan dienen als chemische stof die andere verbindingen kan produceren zoals bio-afbreekbaar plastic of brandstof.

In dit onderzoek werd melkzuur omgezet in capronzuur. Dat werd via elektrolyse omgezet in decaan, wat gebruikt kan worden in brandstof voor wagens en vliegtuigen. Vooral voor de luchtvaart is dit van belang: elektrische wagens bestaan al, maar elektrische vliegtuigen niet. Dat zal volgens de onderzoekers nog zeker enkele decennia duren. 

Nog niet voor morgen

Er is wel nog wat werk aan de winkel voordat dit realiteit wordt. Op dit moment is de hoeveelheid biobrandstof die uit gras gemaakt kan worden nog beperkt tot enkele druppels. Het huidige proces maakt het erg duur. En uiteraard moeten ook motoren compatibel zijn met de brandstof.

“Als we dit verder kunnen blijven optimaliseren en samenwerkingen met bedrijven aangaan, kunnen we het prijskaartje doen dalen – en vlieg je binnen een paar jaar misschien wel echt op gras!” besluit de onderzoeker.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):