woensdag, 16. oktober 2019 - 17:58 Update: 16-10-2019 18:00

Opnieuw dode vogels door usutuvirus in Nederland

merel-vogel
Foto: SXC
Utrecht

Voor het 4e jaar op rij is het usutuvirus in Nederland vastgesteld. 'Net als in voorgaande jaren is het virus niet alleen bij wilde maar ook bij gehouden vogels aangetoond', zo meldt de Universiteit Utrecht woensdag.

Daling aantal meldingen 

'Een opvallend verschil met voorgaande jaren is het lage aantal meldingen van dode merels', aldus de Universiteit Utrecht. Het is niet duidelijk waarom dit gedaald is. Gaan er inderdaad minder merels dood of worden ze minder gemeld?

Vogels 2019

Eind september werd duidelijk dat er sinds half augustus weer sterfte onder merels plaatsvindt door het usutuvirus. Het virus is in 2019 tot nu toe aangetoond bij vier merels, een boerenzwaluw, een huismus en een heggemus en bij drie gehouden vogelsoorten (beo, sierduif, zebravink). In tegenstelling tot de voorgaande 3 jaar, ligt het aantal meldingen van dood gevonden merels bij Sovon en het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) van de faculteit Diergeneeskunde tot nu toe duidelijk lager.

Categorie:
Provincie: